MGM õpilasesindus

opilasomavalitsus

2021/22 Õpilasesinduse koosseis

 

Võta meiega ühendust - opilasesindus@mgm.ee

 

Õpilasesinduse president - David Vassiljev

Sekretärid/Protokollijad - Ivan Baranovski, Alina Zelentsova, Diana Horolski

Hoolekogu - David Vassiljev, Nikita Matrossov

 

1. David Vassiljev 8.b

2. Aliaksandra Petrushenka 7.h

3. Milana Shevtsova 7.a

4. Marija Grigorieva 7.c

5. Voislav Berezinski 7.c

6. Sofia Kurilova 7.c

7. Diana Horolski 11.r

8. Katrin Viir 10.d

9. Artyom Udalov 12.s

10. Alina Zelentsova 12.s

11. Anastassia Gabitova 8.c

12. Timur Travkin  8.c

13. Anastassia Nesterenko 11.d

14. Nikita Matrossov 11.d

15. Anna Prudnikova 11.d

16. Maria Kastujeva 11.s

17. Tigran Gjulumjan 11.r

18. Daniil Gordijenko 11.s

19. Zlata Zotovich 11.r

20. Ivan Baranovski 12.s

21. Aleksandr Šaklein 10.s

22. Maria Nikitina 9.c

23. Egor Steklov 11.s

24. Kristina Šmeljova 10.r

25. Diana Ulivanova 10.r

26. Diana Saskevich 10.r

Haridusministeerium

 • Kureerib õpilaste edasijõudmisega seotud küsimusi;
 • Korraldab õppeaasta jooksul intellektuaalseid maratone;
 • Tegeleb mitte-edasijõudvate õpilastega ja põhjuseta puuduvate õpilastega;
 • Korraldab ja viib läbi Õpilasparlamendi päeva;
 • Kureerib klasside korrapidamist koolis
 • Avaldab arvamust kooli õppekava kohta (valikained, hindamine)

Kultuuriministeerium

 • Osaleb meelelahustuslike, tööd propageerivate ja spordiürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel

Pressi- ja infoministeerium

 • Seinalehtede kaudu informeerib õpilasi Õpilasparlamendi otsustest
 • Edastab kooli kodulehele koolielu puudutavat huvitavat infot

Tervise- ja spordiministeerium

 • Korraldab spordisaalides ja staadionitel korra jälgimise
 • Fikseerib sportlikud saavutused
 • Organiseerib massispordiüritusi
 • Korraldab tervislikku eluviisi tutvustavaid tegevusi