Avalduste vastuvõtt 1. klassidesse 2019/20 õppeaastaks

Image

Avatud on vastuvõtt 2019/20 õppeaasta esimestesse klassidesse. Maardu Gümnaasiumis avatakse kaks keelekümblusklassi ja kaks vene õppekeelega 1. klassi. Keelekümblusklassid hakkavad tööle Kellamäe õppehoones ja vene õppekeelega klassid Ringi tänava õppehoones. 

Avaldust saab täita kooli sekretäri juures tööpäeviti kl 10.00-18.00. Avaldusele tuleb lisada lapsevanema ja lapse dokumendi koopiad, koolivalmiduskaart, tervisetõend. Keelekümblusklassidesse õppima soovijatele toimuvad vestlused, aja saab kinni panna sekretäri juures. 

1. klassi astuja avaldus