Kuidas käituda eneseisolatsioonis?

Image

Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased!

Kui klass jääb eneseisolatsiooni, siis see tähendab järgmist:

kodus tuleb viibida 14 päeva alates lähikontaktist ning jälgida oma tervislikku seisundit;

tuleb teavitada esimesel võimalusel oma perearsti enda kokkupuutest COVID-19 haigestunuga. 

Õpilane peab püsima kodus ja teda ei tohi viia lasteasutusse, sealhulgas kooli ega lastele mängimiseks mõeldud avalikku ruumi või alale.

Eneseisolatsiooni jäänud õpilastele korraldatakse distantsõpe.

Rohkem informatsiooni eneseisolatsiooni kohta leiate siit.