Maardu Gümnaasiumi avalik konkurss vabade ametikohtade täitmiseks

Image

Maardu Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: 

  • eripedagoog (1,0 ametikohta);
  • eesti keele kui teise keele ja keelekümblusklassi õpetajat (0,5 ametikohta);
  • logopeed (0,5–1,0 ametikohta) (lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks);  
  • laborant (1,0 ametikohta);
  • sekretär (1,0 ametikohta) (lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks).

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 2.11.2020 direktor@mgm.ee.

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 5301 0270.