Maardu Gümnaasiumi eelkool

Image

Maardu Gümnaasiumis algab vastuvõtt ettevalmistusklassi lastele, kes lähevad 2021/22. õppeaastal 1. klassi.

Vastu võetakse lapsi, kes on 1. oktoobriks 2020 saanud 6aastaseks.

Lastevanemate koosolek toimub 30.09.2020 kell 18.00 kooli aulas.

Ettevalmistusklass alustab tööd 1.10.2020. Õpe on esmaspäeviti ja neljapäeviti kl 17.0018.55.

Kaasa võtta:
1. värvipliiatsid
2. harilik pliiats (23 tk)
3. kustukumm
4. käärid (ümmarguste otstega)
5. liimipulk
6. vihik suurte ruutudega
7. pliiatsiteritaja
8. vahetusjalanõud

Registreerimisel esitada:
1. lapsevanema avaldus elektroonsel blanketil siin
2. lapse sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia

Dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis kuni 30. septembrini 2020.

Eelkooli maksumus:
I poolaasta tasu 45 € (3 kuud) tasuda Maardu Linnavalitsuse arvele kuni 20.10.2020
II poolaasta tasu 60 € (4 kuud) tasuda Maardu Linnavalitsuse arvele 1.1.-20.2.2021

NB! Arve tasumisel märkida alljärgnevad rekvisiidid:
SAAJA: Maardu Linnavalitsus
ak EE721010220015102019

SELGITUS: MG eelkool, /lapse ees- ja perekonnanimi/ eesti keeles