Tule õppima Maardu Gümnaasiumi!

Image

Koolis toimub vastuvõtt 2020/21. õa järgmistesse klassidesse:

* 1. klass varane täielik keelekümblus;

* 1. klass varane osaline keelekümblus (50% / 50%);

* 1. klass vene õppekeel;

* 5.k klass hiline keelekümblus;

* 6.k klass hiline keelekümblus;

* 10.a reaalklass (eesti õppekeelega);

* 10.r reaalklass (eesti-vene õppekeelega);

* 10.s sotsiaalsuunaga klass (eesti-vene õppekeelega).

 

Ootame uusi õpilasi kõikidesse klassidesse (samuti keelekümblusklassidesse) vabadele kohtadele.

Avaldusi saab esitada kooli kodulehe kaudu elektroonselt: http://mgm.ee/index.php/et/dokumendiregister või kooli kantseleis tööpäeviti 7.45–17.30. Kõikide õpilaste ja vanematega toimuvad vestlused vene või eesti keeles.

Infotund

5. märtsil kl 18.00 toimub kooli aulas infotund tulevase 5. hilise keelekümbluse klassi lapsevanematele ja kell 19.00 infotund tulevase 6. hilise keelekümbluse lapsevanematele. Oodatud on kõik lapsevanemad Maardu linnast, kes selle õppimisvõimaluse kohta huvi tunnevad.

Ootame kõiki huvilisi 24. märtsil kl 9.45–11.25 lahtistesse tundidesse järgmiselt:

varase osalise keelekümbluse 1.b klassi (ruum nr 25 Ringi tänava õppehoone);

vene õppekeelega 1.–3. klassidesse (Ringi tänava õppehoone);

varase keelekümbluse 1.–5. klassidesse (Kellamäe 1 õppehoone).

Lapsevanemad, kes soovivad rohkem infot õppimisvõimaluste kohta, palume pöörduda kooli juhtkonna poole järgmiselt:

vene õppekeelega põhikooliklassid natalja.mironova@mgm.ee;

keelekümblusklassid silja.risti@mgm.ee;

gümnaasiumiaste kaider.vardja@mgm.ee.

 

Maardu Gümnaasium on kaasaegne head haridust pakkuv kodulähedane kool, kuhu ootame uusi innukaid õppijaid!