Toitlustus

Toitlustus

Toitlustus

Toitustaja: Maardu Teenused SA
Söökla juhataja: Veronika Serhovets  
+372 5554 3485

Koolilõuna

(rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Maardu Linnavalitsus)

 • Koolilõunat jagatakse graafiku järgi, igale klassile on ette nähtud üks söögivahetund.
 • Söögisaali on paigutatud jaotusliin: lapsed võtavad kandiku, panevad ise toidu taldrikule (näidisportsjon on nähtaval kohal) ja lähevad lauda. Iga laps võib istuda vabalt valitud lauda (ei ole igale klassile eraldi lauda).
 • Söömise lõpetanud õpilane viib kasutatud nõud ära, lahkub sööklast ning vabastab koha järgmisele sööjale.
 • Magustoit on portsjonitena valmis pandud. Iga õpilane võtab ühe portsjoni.
 • Eritoitu (nt allergikud) saab köögist. Eritoidu saamiseks tuleb esitada arstitõend (allergia) või lapsevanema avaldus (usulised tõekspidamised jmt).
 • Kellamäe 1 on toit laudadele kaetud kogu õppeaasta vältel.
Image

Hommikusöök – kingitus toitlustusfirmalt

Hommikusööki jagatakse Ringi 64 hoones nii õpilastele kui koolitöötajatele tasuta kell 8.55-10.10.

Terviseamps

 • Igale õpilasele on igal õppepäeval ette nähtud terviseamps.
 • Terviseampsu saab õpilane sööklas oma koolilõuna vahetunnil kokkulepitud kohast, mis on märgistatud sildiga „Terviseamps“
 • 1.-5.klasside õpilaste terviseampsu toetab PRIA Koolikava meede

Piim ja vesi

 • Igal koolipäeval saavad õpilased juua tasuta piima, mille jaotamist toetab PRIA  Koolikava meede
 • Õpilased saavad juua puhast joogivett sööklas asuvast veeautomaadist

Pikapäevatoit

 • Pikapäevatoidu eest tuleb tasuda pangaülekandega eelneva kuu 25.kuupäevaks.
 • Pikapäevatoidu sööjate arvestust peab PPR õpetaja. Puudutud päevade toiduraha kandub automaatselt üle järgmisesse kuusse.

 

Image

Puhvet

 • Puhvetis saab tasuda nii sularahas kui pangakaardiga.
 • Lisaks puhvetimenüüle osutab puhvet järgmisi teenuseid:
 • Pikapäevatoidu eest tasumine
 • Lõuna tellimine ja selle eest tasumine (õpetajad ja muu personal).

Töötajate toitlustamine

 • Ringi 64 tasutakse töötajate lõuna eest puhvetisse, puhvetipidaja väljastab talongi, mille alusel saab töötaja lõuna AINULT talongi alusel.
 • Töötajad saavad tasuda koolitoidu eest ette ning puhvetipidaja väljastab talongid vastavalt tasutud portsjonite arvule.
 • Kellamäe 1 koolitöötajad saavad tellida koolilõuna oma majja ette teatamisega vähemalt 1 tööpäev.
 • Koolitöötajatel on võimalik tellida lõunat ka päevamenüüst.