|
EST
Vimased õppe uudised:
16 apr
03 apr
19 mar
18 mar

Esileht

 

Maardu Gümnaasium võtab vastu 2019/2020 õppeaastal

 1.klassi astujate dokumente

(lapsed, kes on 1.oktoobriks 2019 saanud 7-aastaseks):

  • traditsiooniline  klass (õppekeel – vene keel)
  • keelekümblusklass (õppekeel – eesti keel)

 

Dokumente võetakse vastu alates 04.03.2019.aastast  kooli  sekretäri juures

tööpäevadel kl 10.00-14.00

(muu aeg kokkuleppel telefonil 6060846)

1. klassi vastuvõtu avaldus

https://docs.google.com/forms/d/1g8LbA6ElPwTYFKyxrSGRVowdqfxbRkzvWryS-GYk3XU/edit

 

             VAJALIKUD DOKUMENDID:

  1. Lapsevanema kirjalik avaldus (võib ka elektroonselt)
  2. Koopia lapse sünnitunnistusest või muust isikut tõendavast dokumendist
  3. Lapse tervisekaart
  4. 1 foto (3x4cm)
  5. Koopia lapsevanema isikut tõendavast dokumendist

 

1.klassi eelnimekirjad on kättesaadavad 1.juunist kooli infostendil.

     ERINÕUDED:

  • keelekümblusklassi  soovijatele:

NÕUSOLEKUD:

*Kooli logopeed

(kontrollib hääldust, sõnavara, lause ehitust)

*Kooli psühholoog

(kontrollib mälu, tähelepanu võimet, arutlusoskust)

*Algklasside õpetaja

(kontrollib matemaatilist mõtlemist, kõnearengut ja üldist koolivalmidust)

 

MAARDU GÜMNAASIUMI ANDMEKAITSETINGIMUSED JA NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

 

Kõikide ühtsus ja igaühe unikaalsus

____________________________________________________

         

 

 

Infolaud: (+372) 53033644

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112