RUS
|
Последние учебные новости:
16 apr
03 apr
19 mar
18 mar

Rahvusvahelises projektis

 

Maardu Gümnaasiumi õpetajate osalemine rahvusvahelises projektis

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuse korraldatavas koolitusprojektis „Education  for Future“  (E4F) osales Maardu gümnaasiumist 2015. aastal keelekümblusklasside õpetaja Erki Paasmäe ning 2016. aastal osaleb Silja Risti.

Projekt pakub koolijuhtidele ja õpetajatele võimalust näha teisi koole ning vahetada kogemusi Eesti ja Hollandi kolleegidega.  

Projekti käigus külastavad välismaalased koos eestlastega Eesti koole ja hiljem Hollandis sealseid koole.  Nii saab tutvuda ka nende koolidega, kus pole varem käinud ning näha mõndagi uut. Koolikülastused on vajalikud, et õppida tundma teiste maade ja teiste Eesti koolide hariduspoliitikat, kooliarendust, õppe planeerimist ja õppemeetodeid. Keelekümblusklasside õpetajatena oleme märganud, et õpetamise erinevate meetoditega oleme kaasajas, kuid füüsilist keskkonda peaksime veel tublisti arendama. Väga palju sõltub kooli materiaalsetest võimalustest ja kuivõrd kaasaegne on kooli sisustus ning tehnika.

Hollandis käivad lapsed enamjaolt jalgrattaga koolis.

Õppimine ja kogemuste vahetamine Eesti ning Hollandi kolleegidega.

Hollandlased külastamas Maardu Gümnaasiumi (märts 2016).

Kõik projektis osalejad peavad koolitusaasta lõpuks välja töötama kooliarendusprojekti. Maardu Gümnaasiumi 2015. aasta projektiideeks sai avada Arengutuba, mis oleks ühtlasi esimeseks sammuks Maardu Keelekeskuse loomisel. Alustada tahame oma keelekümblusklasside õpilastest ja hiljem pakkuda keeleõppe erinevaid võimalusi ka laiemale Maardu elanikkonnale.

Arengutoast saab koht, kus keelekümblus-, tavaklasside- ja lasteaiaõpetajad planeerivad koostööd, ja vahetavad kogemusi; võimaldatakse koostööd tugipersonaliga (abiõpetaja, logopeed, psühholoog), õpilaste ja õpetajatega; tehakse tööd HEV-õpilastega (õpiraskused, andekad); viiakse läbi grupitöid; õpilased saavad otsida ja leida infot (arvutid ja raamatud) ning kus hoiustatakse õppematerjale ja näitvahendeid.

Oleme tutvustanud oma projekti Maardu Linnavalitsusele, kellele meie idee meeldis ja lubati toetada meie edasisi samme.

Iga suure asja elluviimine võtab aega ja liigume sammhaaval oma eesmärgi poole!

 

Silja Risti ja Erki Paasmäe

Maardu Gümnaasiumi keelekümblusõpetajad

Автор: infojuht

17 апреля 2016 г.

Конкатная информация

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112