|
EST
Vimased õppe uudised:
16 apr
03 apr
19 mar
18 mar

MÄNGIME?!

Kas saab õppida naudingu ja rõõmuga? Kindlasti saab! Ja selles aitab meid GAME Club, mille esindajad käisid novembris kõikides Maardu koolides.

GAME club töötab välja loomingulisi, sotsiaalseid ja õpetlikke mänge, millel on kindel eesmärk. Just mängus areneb isiksus vabalt, püüdlikult ja harmooniliselt. Enamik mänge on modelleerinud elulised olukorrad, mis, nagu teda, on parim õpetaja.

Mitteformaalsed kohtumised viidi läbi mitmes etapis.

Alguses toimusid mängud kõigi koolide 9.klasside õpilastele eraldi. Teises etapis tutvusid ja mängisid koos Maardu Põhikooli ja Maardu Gümnaasiumi õpilased. Kolmandas etapis, mis viidi läbi eesti keeles, tutvuti noortega Kallavere Keskkoolist.

Iga kohtumine algas tutvumisega, mis viidi läbi erinevate mängude abil. Kui kõik noored olid üksteise nimed selgeks saanud, jagati nad väikesteks rühmadeks, iga rühm sai oma ülesande. Oli tähtis, et noored töötaksid meeskonnana ja täidaksid ülesandeid nii, et osalejad läheksid mugavustsoonist välja ning õpiksid seeläbi rühmatööd, koostööd uute inimestega ja kindla aja jooksul lahendaksid oma ülesande. Pärast iga mängu tehti kokkuvõte sellest, mida osalejad olid teinud hästi ja mida halvasti. Noored arutlesid, kuidas nad peaksid järgmisel sarnasel korral käituma ja tõid elust näited, kus ja millal võib neil vaja minna see, mida nad tänu mängule olid õppinud. Mängud tuginesid reaalsusel ja nüüd on õpilastel lihtsam elus hakkama saada. Igaüks sai väärtusliku kogemuse ja palju uusi tuttavaid!

Loomulikult on õppida terve elu. Miks mitte muuta see protsess meeldivaks ja lõbuskas? GAME club aitab!

Täname Aleksei Razinit ja tema meeskonda projekti korraldamise ja läbiviimise eest!

Julia Proniagina

Maardu Gümnaasiumi õpilane

Autor: infojuht

08 jaanuar 2017 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112