|
EST
Vimased õppe uudised:
16 apr
03 apr
19 mar
18 mar

Peale on vaja ka teadmisi

„Peale kindlustunde on vaja ka teadmisi“

„Peale kindlustunde on vaja ka teadmisi, mida saab hankida ja meetodeid, mida saab omandada,“ on kindel saksa kirjanik, dramaturg ja avaliku elu tegelane Berthold Brecht

Tõepoolest, inimelu on pidev enesetäiendamine, arenemine, uute teadmiste saamine. See on lõputu protsess, kuid samas huvitav ja kaasahaarav. Maailm, milles me elame, kasvame, areneme, on tohutu suur, keeruline ja mõnikord ka ohtlik. Mida paremini me oleme seda tundma õppinud, seda lihtsam on elada. Igaüks peab väga paljusid asju teada saama, palju õppima, et leida on oma koht. Aga kuidas jagada saadud teadmisi ja kogemusi teistega?

11.aprillil toimus Maardu Gümnaasiumis konverents „Mida rohkem tead, seda huvitavam on elada!“. Sellel õpilaskonverentsil kaitsesid õpilased uuritud teemasid ja tehtud töid.

Konverentsi eelis on see, et õpilased esitlevad oma tööd sõltumatule žüriile ja auditooriumile, samuti saavad nad kaitsmise tulemusena ametliku eksamihinde.

Õpilased pidid esile tooma ainult kõige huvitavama, tähtsama, väärtuslikuma osa oma tööst. Teema esitlemiseks, mida oli uuritud 1-2 aastat, oli vaid 10 minutit. Konverentsi eesmärk on jagada uusi ideid, teadmisi teaduslikest avastustest, silmaringi laiendamine.

Kõik ettekandjad ja nende juhendajad on ära teinud tohutu töö ja saanud hea tulemuse. Konverentsist võtsid osa Mihhail Daniljuk, 11a (Biohäking kui inimese anatoomilis-füsioloogiliste eripärade arengu variant), Anton Koptev, 11a (Antibiootikumid või vahend võitluseks bakteriaalsete haigustega), Galina Belova, 12a (Passiivne suitsetamine kui kopsuvähki haigestumise risk), Laura Vähk, 11a (Õpetajate riietuse värvigamma mõju õpilaste emotsionaalsele seisundile), Valeria Žihh, 11a (Plutooniumi kasutamise oht tuumarelva valmistamisel), Veniamin Babii, 11a (Plasma – aine neljas olek), Anastassia Kozik, 11a (Ennelike unenägude fenomen), Marie-Aleksandra Vares, 11a (Psühholoogia roll ratsaspordi arengus) ja Jelena Khisamutdinova, 11a (Barbie-nuku populaarsuse põhjused).

Õppides uurimistöö põhitõdesid, esinesid gümnasistidega võrdväärselt 3.klassi õpilased Sofia Ossipova (3c) ja David Vassiljev (3b).

Samal päeval toimus koolis ka avatud uste päev Maardu koolide 9.klasside õpilastele.

Õpilased said tutvuda gümnaasiumis õppimise tingimuste ja võimalustega, osaleda konverentsil ja saada teavet 10.klassi astumise kohta. Gümnasistid kutsusid kõiki infotunnile, kus räägiti valikainetest ja anti tulevastele gümnasistidele soovitusi.

„Mitte kunagi pole teekond teadmiste poole siidine ja ääristatud liiliatega, inimene peab alati ronima mööda järske kaljusid,“ on kirjutanud John Ruskin, inglise kirjanik, kunstnik, kirjanduskriitik ja poeet. Loodame, et uurimistööde tegemine pakkus õpilastele rõõmu ja ületanud kõik raskused, on nad valmis edasisteks pingutusteks!

  

Julia Proniagina

Maardu Gümnaasiumi õpilane

Autor: infojuht

04 mai 2017 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112