|
EST
Vimased õppe uudised:
16 apr
03 apr
19 mar
18 mar

Inglise keele nädal

20.-24.novembrini viisid Maardu Gümnaasiumi võõrkeelte ainesektsiooni õpetajad S.Sizova, G.Nast, T:Vasilieva ja S.Stepnjova inglise keele teemanädala "All-around English" (Piirideta inglise keel).

Keelt ei ole võimalik efektiivselt õppida süüvimata nende riikide kultuuri ja ajaloolisse keskkonda, kus seda keelt räägitakse. Just seetõttu said 3.-.12.klasside õpilased uurida inglisekeelsete maade kultuuri ja traditsioone, samuti otsida infot ning koostada esitlusi selle kohta.

Inglise keele nädalal toimusid 7.-12.klassidele ülelinnalised olümpiaadid, viidi läbi interaktiivsete mängude päev ning meeskonnamängud „Mõistatuste maailmas“, toimus inglise keele teadjate turniir, korraldati Londoni-tuur ja viktoriinid „Kas tunned Suurbritanniat“, „Harry Potter“ ja „Õpime grammatikat lõbusalt“, tähistati tänupüha. Samuti said lapsed tutvustada esitlusi, lugeda luuletusi, teha kaarte ja aplikatsioone. Toimus seinalehtede konkurss „All around English". Nädala lõpus tehti üritustest kokkuvõtted ning anti parimatele tänukirjad ja auhinnad.

Inglise keele teemanädalal said õpetajad rakendada erinevaid efektiivseid meetodeid, õpetada lapsi iseseisvalt ja meeskonnas töötama. Pedagoogid näitasid, et õppimine ei ole rutiin, vaid põnev protsess, mis lubab laiendada silmaringi, arendada sotsiaalseid oskusi ja loomulikult parandada üldist kirjaoskust.

Võib kindlustundega öelda, et inglise keele nädal oli edukas. Suure pedagoogilise kogemusega ja tulemusliku praktikaga õpetajad mitte üksnes ei tutvustanud lastele paljut uut, vaid tõstsid ka huvi keeleõppe vastu, motiveerisid iseseisvalt töötama ka väljaspool kooli.

     

Jaraslava Rahmanova

Inglise keele õpetaja

Autor: infojuht

29 november 2017 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112