|
EST
Vimased õppe uudised:
16 apr
03 apr
19 mar
18 mar

Projekt uuenevat õpikäsitlust

Projekt “Uuenevat õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomine Maardu Gümnaasiumis”

 

Detsembris lõppes meie koolis meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ toetuse project „Uuenevat õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomine Maardu Gümnaasiumis“. Projekti rahastasid Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Toimus 4 koostööseminari teemadel koolidokumentatsioon, koolikeskkond, õppematerjalid ja õppetöö korraldus.

Projekti raames toimusid koolitused „Õppimist toetav kool“ ja „Väärtuspõhine ja õppijakeskne kool“, samuti avanes võimalus tutvuda Tallinna, Viisi, Kiviõli ja teiste piirkondade koolidega. Kes lahkelt avasid meile oma uksed ja tutvustasid oma kooli, töömeetodeid ja kooli eripära.

Projekt lõppes töötubadega, kus igaüks sai avaldada oma seisukohta.

Täname korraldajaid vahva projekti eest!

Autor: infojuht

28 jaanuar 2019 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112