|
EST
Vimased õppe uudised:
03 apr
19 mar
18 mar
18 mar

Eesti keele viktoriin

11.03-15.03 toimus meie koolis eesti keele nädal. Selle nädala jooksul olid läbi viidud erinevad viktoriinid, mängud, ettekanded.Õpetajad tegid koostööd ja kasutasid aktiivseid õppemeetodeid (sh digikeskkonda). Üritused olid mitmekesised, soodustasid rühmatööd.
E 11.03 aulas toimus viktoriin EESTI 8.-9.klassidele (V.Grünbaum, A. Avdejeva, N.Martšuk, S. Timošenko). Õpilased pidid vastama küsimustele Eesti vaatamisväärsuste, sümbolite jm kohta. Õpilased töötasid rühmades. 11. ja12.klassides oli võistutöö "Kes on eesti keeles parim?" (V.Grünbaum).
T 12.03 oli korraldatud rühmatöö “Raeapteek” 7.-9. klassides. Rühmatöö käigus tutvuti Raeapteegi ajalooga. Õpilased said teada Raeapteegi huvitavatest faktidest. Küsimustele vastates kasutasid õpilased digiallikaid (N.Martšuk). 9. klassi õpilased tutvusid C.R. Jakobsoni elu ja tegevusega. 7.klass vaatas presentatsiooni Laulupeo ajaloost ja tänapäevast (S.Timošenko).12. klass vaatas filmi "Mina olin siin”, 11. klass vaatas filmi "1944" . 10. klass osales viktoriinis "Kas tunned kodulinna?” (V.Grünbaum). Teisipäeval tegid Arina Avdejeva ja Tatjana Kulakovskaja koostööd 3.-6. klassides “Mängiv noor on õppiv noor” (rühmatööd: sõnakett, sõnade moodustamine, mõistatused) 8. klassis oli rühmatöö “Kui hästi tunnen Eestimaad?” (A.Avdejeva).
K 13.03 tegid 3.klassi õpilased plakatid teemal “Kaunimad eestikeelsed sõnad” (A.Avdejeva). 5. klassi õpilased esinesid lauludega “Pisike puu” ja “Et oleks rahu” (S.Timošenko). 
N.14.03 koostasid 7.klassi õpilased ristsõnu Eestimaaga seotud teemal (rühmatöö: ristsõna koostamine ja küsimustele vastamine). (N.Martšuk). 6 klass tutvus K.J Petersoni elu ja loominguga. 4. klassis toimus vestlus K.J Petersonist. 7.-9.klassides toimusid õpilaste ettekanded eesti kirjanduse rajaja K.J Petersoni elust ja loomingust (S.Timošenko). 10. klassis oli emakeelepäevaga seotud üritus  "Emakeelepäev - mis päev see on? Keeleväänajad” (V.Grünbaum).
R 15.03 8.-9. klassides oli viktoriin “ Kas tunned Eestimaad ja Eesti väljapaistvaid inimesi?”, 6. klassis oli viktoriin “ Kui hästi tunned Eestimaad?”. (S.Timošenko). 
Reedel toimus ka esmaspäevase viktoriini EESTI võitjate autasustamine aulas.
  

Autor: infojuht

19 marts 2019 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112