|
EST
Vimased õppe uudised:
03 apr
19 mar
18 mar
18 mar

EESTI KEELE NÄDALA TÄHISTAMINE

Maardu Gümnaasiumis oli  11.-15.märtsil eesti keele nädal, mille sisse mahtus ka 14.märtsil emakeele päeva tähistamine. Eesti keele nädala raames toimus üle kooli erinevaid ettevõtmisi.

Esimesed keelekümblusklassid tegelesid terve nädala erinevate muinasjuttudega. Kuna nädala läbivaks teemaks oli "Eesti ja tema naaberriigid", siis tutvusid lapsed nii Eesti kui ka iga Eesti naaberriigi ühe muinasjutuga (Eesti "Tuul ja päike", Vene "kolm karu", Läti "Riia Kristaps", Soome "Maailma parim maiusroog" ja Rootsi "Eit ja kala"). Muinasjutte loeti, kuulati, arutleti, tehti kokkuvõtteid ja joonistati. Nädala lõpuks sai iga laps valida, missugune muinasjutt talle kõige rohkem meeldis. 1A ja 1K klassi laste lemmikute hulka valiti kõikide maade muinasjutte.

  

14.märtsil vaatasid 1. klassid Jänku-Jussi multifilmi "14.märts on emakeelepäev" ja arutleti, miks on iga inimese emakeel tähtis ning miks me Eestis räägime eesti keelest rohkem just emakeele päeval. Arutati ka teemat, missugused erinevad rahvused elavad Eestis.

 

2A klassis loeti ühiselt Piret Raua raamatut "Tobias ja teine B". Emakeelepäeval saadi teada, miks tähistatakse emakeele päeva Eestis 14.märtsil ja kes on Kristjan Jaak Peterson.

3A klass tutvus Kristjan Jaak Petersoni eluloo ja loominguga. Kuna Kristjan Jaak Peterson oli luuletaja, siis uurisid ja esitlesid 3A klassi õpilased teistele klassikaaslastele, missugustest luuletustest on tehtud laulud, mida on esitatud laulupidudel.

4A klass tutvus eesti keele nädalal Oskar Lutsu loominguga, vaadati filme "Kevade" ja "Suvi". Arutati filmi sisu ja tegelaste üle ning koostati iseloomustusi ja kirjeldusi erinevate tegelaste kohta.

Emakeelepäeval tutvuti Kristjan Jaak Petersoni eluga ning tema tähtsusega.

  

Kõik 1.-4. keelekümblusklassid valisid, missugused sõnad on nende arvates kõige ilusamad eestikeelsed sõnad. 1A ja 1K arvates on kõige ilusamad sõnad: isa, ema, Eesti, ilus ja kass.

2A klassi arvates on ilusaimad eestikeelsed sõnad: ema, isa, õpetaja, koer ja päike.

3A ja 4A klasside õpilased valisid kõige ilusamateks eestikeelseteks sõnadeks: Eesti, kodu, ema, lill ja lumi.

 

 

Autor: infojuht

03 aprill 2019 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112