|
EST
Vimased õppe uudised:
16 apr
03 apr
19 mar
18 mar

Euroopa Parlamendi mäng

26.novembril toimus Maardu Gümnaasium Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. 2013.aasta on Euroopa kodanike aasta. Selle raames Eestis toimub rida üritusi ja novembri viimasel nädalal HEAK korraldab omalt poolt ka tegevusi noortele ja vabaühendustele.

Maardu Gümnaasiumi noortel avanes võimalus osaleda Europarlamendi simulatsioonimängus, mille kaudu kogeti otsustamisprotsessi keerulisust, tähtsust ja sõltuvust osapoolte aktiivsusest. Lisaks said noored:

1. infot neile kättesaadavatest võimalustest (praktika, töövarjupäev, noorteprogrammid Euroopas ja Eestis, tugiorganisatsioonid jne.),

2. õppida, mis on nende tugevad ja arengut nõudvad küljed/isikuomadused

3. aru, et igaühest meist sõltub homne päev ja et passiivne kodanik aeglustab meie ühiskonna arengut.

Antud mäng eeldas, et selle tulemusena meie ühiskonnas on rohkem aktiivseid, informeeritud ja vastutustundlikke noori, kes tahavad midagi ette võtta ning teavad, kes võib neid selles toetada. Mäng kestis 2 tundi ning viidi läbi koos Epp Adleriga MTÜ Headest’ist.


Autor: infojuht

01 detsember 2013 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112