Tule õppima Maardu Gümnaasiumi 10. klassi!

Image

Maardu Gümnaasiumis õpib üle 800 õpilase. Koolis väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse iga õpilase arengut. Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse erinevaid keeli ja kultuure.

Maardu Gümnaasium avab 2022. a kolm kümnendat klassi.

A-klassis on 100% eestikeelne õpe ja reaalsuund.

B-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja reaalsuund.

C-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja humanitaarsuund.

  • Kolmandat aastat avame eestikeelse gümnaasiumiklassi.
  • Kool arvestab valikkursustena ka Eesti ülikoolides läbitud kursusi.
  • Ühe kursuse maht on 35 tundi.
  • Maardu Gümnaasiumi valikainete valik on suur. Mõni valikkursus toimub väljaspool kooli.

Avaldusi saab esitada alates 21. märtsist kooli kodulehe kaudu elektroonses keskkonnas bit.ly/3MQMGL1 või kohapeal kooli kantseleis tööpäeviti kell 9.00–15.00.

10. klassi astujad kutsutakse vestlusele või videovestlusele alates 16. maist 2022.

Muud dokumendid tuleb tuua kooli kantseleisse pärast 9. klassi lõpetamist.

Avaldus, põhikooli lõputunnistuse originaal, digitaalne õpilaspileti foto, teisest koolist tulijal ka tervisekaart tuua hiljemalt 23.06.2022 kooli kantseleisse (Ringi 64, Maardu).

Kaasa võtta õpilase isikut tõendav dokument ja vanema isikut tõendav dokument.

Kui tekib lisaküsimusi, siis kirjutage e-posti aadressil info@mgm.ee või helistage telefonil +372 606 0846 (sekretär).

Koolielu kohta leiate täpsemat informatsiooni kodulehelt aadressil www.mgm.ee.

Ootame Sind õppima Maardu Gümnaasiumisse!