11A

Esmaspäev
3
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
5
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
6
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Praktiline inglise keel
A.Andros
7
Saksa keel
T.Punab
8
Saksa keel
T.Punab
9
Disain
Svetlana S.Atajants
Geneetika
Nadežda N.Minajeva
10
Autojuhi teooriakursus
Autokool
11
Autojuhi teooriakursus
Autokool
Teisipäev
1
Lineaaralgebra
Maria M.Ivanova
2
psühholoogia inglise keeles
M.Paglino
Keemia protsesside seaduspärasused
Ljudmilla L.Dmitrieva
3
Ettevõtlusõpe
G.Veeleid
4
Ettevõtlusõpe
G.Veeleid
5
klassijuhataja tund
A.Ollerma
6
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
7
Praktiline inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
8
Matemaatika
Maria M.Ivanova
9
Itaalia keel
M.Paglino
10
Itaalia keel
M.Paglino
Kolmapäev
1
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
2
Loodusgeograafia
J.Kriis
3
Matemaatika
Maria M.Ivanova
4
Inimgeograafa
J.Kriis
5
Arvuti kasutamine uurimustöös
Maria M.Ivanova
6
Inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
7
Inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
8
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
9
Anatoomia
Nadežda N.Minajeva
10
Anatoomia
Nadežda N.Minajeva
Neljapäev
1
Vene keel
Ljudmila L.Boitšenko
2
Uurimustööde alused
Svetlana S.Atajants
3
Matemaatika
Maria M.Ivanova
4
Ajalugu
A.Ollerma
5
Matemaatika
Maria M.Ivanova
6
Matemaatika
Maria M.Ivanova
7
Muusika
Tatjana T.Kovš
9
Itaalia keel
M.Paglino
10
Itaalia keel
M.Paglino
Reede
1
Vene kirjandus
Ljudmila L.Boitšenko
2
Inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
3
Inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
4
Ajalugu
A.Ollerma
5
Vene keel
Ljudmila L.Boitšenko
6
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
Praktiline inglise keel
A.Andros
7
Keemia
Ljudmilla L.Dmitrieva
8
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
Praktiline inglise keel
A.Andros
9
Astronoomia
Pavel P.Titov