2A

Esmaspäev
1
Hommikuring
Daria D.Alter
2
Inglise keele ring
Viktoriia V.Kotšergina
3
Matemaatika
Daria D.Alter
4
Eesti keel
Daria D.Alter
5
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
6
Loodusõpetus
Daria D.Alter
Teisipäev
1
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
2
Eesti keel
Daria D.Alter
3
Matemaatika
Daria D.Alter
4
Käeline tegevus
Daria D.Alter
5
klassijuhataja tund
Daria D.Alter
6
Pikapäevarühm
U.Nei
7
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Kolmapäev
1
Inglise keele ring
Viktoriia V.Kotšergina
2
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
3
Eesti keel
Daria D.Alter
4
Muusika
Darja D.Selivanova
5
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
Neljapäev
1
Eesti keel
Daria D.Alter
2
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
3
Käeline tegevus
Daria D.Alter
4
Käeline tegevus
Daria D.Alter
5
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
6
Pikapäevarühm
Daria D.Alter
Reede
1
Eesti keel
Daria D.Alter
2
abiõpetaja
A.Risti
Eesti keel
Daria D.Alter
3
Matemaatika
Daria D.Alter
4
Inimeseõpetus
Daria D.Alter
5
Muusika
Darja D.Selivanova
6
Pikapäevarühm
U.Nei