2C

Esmaspäev
1
Vene kirjandus
Irina I.Suškevitš
2
Kunst
Irina I.Suškevitš
3
Vene keel
Irina I.Suškevitš
4
Matemaatika
Irina I.Suškevitš
5
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
6
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Teisipäev
1
Inimeseõpetus
U.Nei
2
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
3
Vene keel
Irina I.Suškevitš
4
Matemaatika
Irina I.Suškevitš
5
klassijuhataja tund
Irina I.Suškevitš
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Kolmapäev
1
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
2
Vene kirjandus
Irina I.Suškevitš
3
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
4
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
5
Matemaatika
Irina I.Suškevitš
6
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Neljapäev
1
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
2
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Irina I.Suškevitš
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Irina I.Suškevitš
5
Kunst
Irina I.Suškevitš
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Reede
1
Vene kirjandus
Irina I.Suškevitš
2
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
3
Loodusõpetus
Irina I.Suškevitš
4
Vene keel
Irina I.Suškevitš
5
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva