2ER

Esmaspäev
2
Vene keel
Irina I.Poverina
3
Matemaatika
Irina I.Poverina
4
Loodusõpetus
Irina I.Poverina
5
Kunst
Irina I.Poverina
Teisipäev
2
Eesti keel teise keelena
U.Nei
3
Vene keel
Irina I.Poverina
4
Muusika
Tatjana T.Kovš
5
klassijuhataja tund
Irina I.Poverina
6
Tööõpetus
Irina I.Poverina
Kolmapäev
2
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
3
Matemaatika
Irina I.Poverina
4
Eesti keel teise keelena
U.Nei
5
Kunst
Irina I.Poverina
6
Psühholoogia
Galina G.Popovitš
Neljapäev
2
Vene keel
Irina I.Poverina
3
Matemaatika
Irina I.Poverina
4
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
5
Inimeseõpetus
Irina I.Poverina
Reede
2
Matemaatika
Irina I.Poverina
3
Eesti keel teise keelena
U.Nei
4
Vene keel
Irina I.Poverina
5
Muusika
Tatjana T.Kovš
6
Logopeed
Ljubov L.Halling