2K

Esmaspäev
1
Hommikuring
Silja S.Risti
2
Eesti keel
R.Posti
3
Inglise keele ring
Viktoriia V.Kotšergina
4
Vene keel
Marina M.Skopitš
5
Eesti keel
R.Posti
6
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
Teisipäev
1
Matemaatika
Silja S.Risti
2
Vene keel
Marina M.Skopitš
3
Käeline tegevus
Silja S.Risti
4
Eesti keel
R.Posti
5
klassijuhataja tund
Silja S.Risti
abiõpetaja
U.Nei
6
Pikapäevarühm
R.Posti
7
Pikapäevarühm
Silja S.Risti
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Kolmapäev
1
Muusika
Darja D.Selivanova
2
Matemaatika
Silja S.Risti
3
Käeline tegevus
Silja S.Risti
4
Eesti keel
R.Posti
5
Eesti keel
R.Posti
6
Loodusõpetus
Silja S.Risti
7
Robootikaring
M.Saareots
Neljapäev
1
Vene keel
Marina M.Skopitš
2
Vene keel
Marina M.Skopitš
3
Muusika
Darja D.Selivanova
4
Inglise keele ring
Viktoriia V.Kotšergina
5
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
Reede
1
abiõpetaja
A.Risti
Inimeseõpetus
Silja S.Risti
2
Matemaatika
Silja S.Risti
3
Eesti keel
R.Posti
4
Käeline tegevus
Silja S.Risti
5
Pikapäevarühm
R.Posti