3B

Esmaspäev
1
Kehaline kasvatus
Ljudmila L.Borissova
2
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
3
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
4
Vene keel
Ljudmila L.Borissova
5
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Teisipäev
1
Vene keel
Ljudmila L.Borissova
2
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
3
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Vene kirjandus
Ljudmila L.Borissova
4
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
5
klassijuhataja tund
Ljudmila L.Borissova
6
Kunst
Ljudmila L.Borissova
Kolmapäev
1
Muusika
Tatjana T.Kovš
2
Inimeseõpetus
U.Nei
3
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
U.Nei
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
4
Vene kirjandus
Ljudmila L.Borissova
5
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
6
Robootikaring
Ž.Ocheretniuk
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Neljapäev
1
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
2
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
U.Nei
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
3
Kehaline kasvatus
Ljudmila L.Borissova
4
Kehaline kasvatus
Ljudmila L.Borissova
5
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
U.Nei
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Reede
1
Vene kirjandus
Ljudmila L.Borissova
2
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
3
Vene keel
Ljudmila L.Borissova
4
Muusika
Tatjana T.Kovš
5
Loodusõpetus
Ljudmila L.Borissova
6
Teadusring
A.Pikson
7
Teadusring
A.Pikson
Robootikaring
Ž.Ocheretniuk