3C

Esmaspäev
1
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
2
Matemaatika
Marina M.Skopitš
3
Vene keel
Marina M.Skopitš
4
Muusika
Tatjana T.Kovš
6
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Teisipäev
1
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Vene keel
Marina M.Skopitš
3
Inimeseõpetus
U.Nei
4
Matemaatika
Marina M.Skopitš
5
klassijuhataja tund
Marina M.Skopitš
6
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
7
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
Kolmapäev
1
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
2
Loodusõpetus
Marina M.Skopitš
4
Vene keel
Marina M.Skopitš
5
Matemaatika
Marina M.Skopitš
6
Kõne arendamine
Marina M.Skopitš
Neljapäev
3
Muusika
Tatjana T.Kovš
4
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Kõne arendamine
Marina M.Skopitš
Reede
1
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
2
Matemaatika
Marina M.Skopitš
3
Kunst
Marina M.Skopitš
4
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
5
Pikapäevarühm
L.Lebedeva