3D

Esmaspäev
1
Vene kirjandus
Irina I.Lelkova
2
Matemaatika
Irina I.Lelkova
3
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
4
Loodusõpetus
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Teisipäev
1
Kehaline kasvatus
Irina I.Lelkova
3
Vene kirjandus
Irina I.Lelkova
4
Matemaatika
Irina I.Lelkova
5
klassijuhataja tund
Irina I.Lelkova
6
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
7
Jalgratturite ring
Irina I.Lelkova
Kolmapäev
1
Vene keel
Irina I.Lelkova
2
Vene kirjandus
Irina I.Lelkova
4
Kunst
Irina I.Lelkova
5
Matemaatika
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Neljapäev
3
Vene keel
Irina I.Lelkova
4
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Reede
1
Vene keel
Irina I.Lelkova
2
Matemaatika
Irina I.Lelkova
3
Kehaline kasvatus
Irina I.Lelkova
4
Kehaline kasvatus
Irina I.Lelkova
5
Inimeseõpetus
U.Nei