5A

Esmaspäev
1
Muusika
Darja D.Selivanova
2
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
4
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
5
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
6
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
Teisipäev
1
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
2
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
3
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht
4
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
5
klassijuhataja tund
R.Posti
6
Inglise keel
R.Faizova
Kolmapäev
1
Eesti keel
R.Posti
2
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
3
Inimeseõpetus
R.Posti
4
Inglise keel
R.Faizova
5
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
6
Matemaatika
R.Posti
Neljapäev
1
Eesti keel
R.Posti
2
Matemaatika
R.Posti
3
Eesti kirjandus
R.Posti
4
Matemaatika
R.Posti
5
Eesti kirjandus
R.Posti
6
Kunst
R.Posti
Reede
1
Matemaatika
R.Posti
2
Eesti keel
R.Posti
3
Inglise keel
R.Faizova
4
Ajalugu
R.Posti
5
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
6
Vene keel
Natalja N.Matvejeva