5C

Esmaspäev
2
Ajalugu
Irina I.Elbreht
3
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
4
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
5
Kunst
Svetlana S.Atajants
Teisipäev
2
Muusika
Tatjana T.Kovš
3
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
4
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht
5
klassijuhataja tund
Irina I.Elbreht
Kolmapäev
3
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
4
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
5
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
Neljapäev
3
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
6
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
Reede
1
Inimeseõpetus
Irina I.Elbreht
2
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
3
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
4
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
5
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova