5D

Esmaspäev
2
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
3
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
4
Kunst
Svetlana S.Atajants
5
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
Teisipäev
2
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
5
klassijuhataja tund
M.Povshenko
Kolmapäev
3
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
4
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
Neljapäev
3
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
6
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
7
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Reede
1
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
2
Inimeseõpetus
M.Povshenko
3
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
5
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht