5i

Esmaspäev
5
Loodusõpetus
Ljudmila L.Borissova
6
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
Teisipäev
2
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
3
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
Kolmapäev
4
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
5
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
Neljapäev
3
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
4
Ajalugu
Irina I.Elbreht