6C

Esmaspäev
1
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
4
Ajalugu
Irina I.Elbreht
5
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
Teisipäev
2
Ajalugu
Irina I.Elbreht
3
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
4
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
5
klassijuhataja tund
Irina I.Ivahnenko
6
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
7
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Kolmapäev
3
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
5
Ühiskonnaõpetus
Jelena J.Semendjaeva
6
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
Neljapäev
1
Inimeseõpetus
Irina I.Suškevitš
2
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
3
Kunst
Svetlana S.Atajants
4
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
Reede
1
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
2
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
4
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko