7A

Esmaspäev
1
Eesti kirjandus
M.Saareots
2
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
3
Ajalugu
A.Ollerma
4
Inglise keel
R.Faizova
5
Eesti keel
M.Saareots
Teisipäev
1
Eesti keel
M.Saareots
2
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
3
Kunst
Kristina K.Jakimenko
4
Kunst
Kristina K.Jakimenko
5
klassijuhataja tund
Darja D.Selivanova
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
7
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Kolmapäev
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Eesti kirjandus
M.Saareots
3
Geograafia
J.Kriis
4
Loodusõpetus
Pavel P.Titov
5
Inglise keel
R.Faizova
6
Inimeseõpetus
J.Saealle
Neljapäev
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Inglise keel
R.Faizova
3
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
4
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
5
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
6
Ajalugu
A.Ollerma
Reede
1
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
2
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
3
Muusika
Darja D.Selivanova
4
Loodusõpetus
Pavel P.Titov
5
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
7
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei