7C

Esmaspäev
1
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
4
Bioloogia
Margarita M.Ljutkina
5
Loodusõpetus
Pavel P.Titov
6
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
Teisipäev
1
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
2
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
4
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
5
klassijuhataja tund
Ljubov L.Bilovitskaja
6
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
Kolmapäev
1
Geograafia
Irina I.Ivahnenko
3
Muusika
Tatjana T.Kovš
4
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
Neljapäev
4
Kunst
Svetlana S.Atajants
5
Kunst
Svetlana S.Atajants
6
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
Reede
1
Inimeseõpetus
M.Povshenko
4
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
5
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
6
Loodusõpetus
Pavel P.Titov