7EL

Esmaspäev
2
Kunst
Elena J.Kesküla
3
Psühholoogia
Ljubov L.Halling
4
Matemaatika
Elena J.Kesküla
5
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Teisipäev
2
Tööõpetus
Elena J.Kesküla
3
Matemaatika
Elena J.Kesküla
4
Vene kirjandus
Ljudmila L.Kjaušene
6
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
Kolmapäev
2
Matemaatika
Elena J.Kesküla
3
Loodusõpetus
Elena J.Kesküla
4
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
5
Kehaline kasvatus
Elena J.Kesküla
Neljapäev
2
Tööõpetus
Elena J.Kesküla
3
Inimeseõpetus
Jelena J.Semendjaeva
4
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
5
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
Reede
2
Logopeed
Ljubov L.Halling
3
Loodusõpetus
Elena J.Kesküla
4
Vene kirjandus
Ljudmila L.Kjaušene
5
Matemaatika
Elena J.Kesküla
6
Inglise keel
Svetlana S.Sizova