COVID-19 vastu vaktsineerimine Maardus

Image

Maardu linnavalitsus teeb omalt poolt kõik, et Maardu elanikud ennast vaktsineeriksid. Selleks algab Rahvamajas alates 6. augustist vaktsineerimine. Ennast võib vaktsineerida nii eelregistreerimisega kui ilma selleta. Kooliõpilaste puhul ootab vaktsineerimist läbiviiv organisatsioon lapsevanema nõusolekut. Väiksemate laste puhul on parem, kui vanem läheks koos lapsega vaktsineerimispunkti. Siin on link, kus on kogu Maardus toimuvat puudutav info: https://maardu.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/GOSUWtP4XUy9/content/id/31611257?redirect=https%3A%2F%2Fmaardu.kovtp.ee