Keelekümblusõpetaja missioon üleminekul eestikeelsele õppele

Image

Meie kool osales 16.-17. augustil Lainela puhkekülas toimunud suvekoolis "Keelekümblusõpetaja missioon üleminekul eestikeelsele õppele", kus lepiti kokku, et meie kooli arendusjuht Matthias Vanamb hakkab koos Maire Kebbinauga tegelema Eesti keelekümblusõpetajate üle-eestilise võrgustiku koordineerimise ja omavahelise töö paremaks tegemisega, mis annab meie koolile võimaluse paremaks üle-eestiliseks koostööks teiste LAK-õppe koolidega.