Õppeaasta lõpetamine 2020

Image

Suur tänu kõikidele õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele, kooli töötajatele, eriolukorra tingimustes on väga hästi hakkama saadud!

  1. Distantsõpe jätkub 1.–11. klassidele  kuni 9. juunini (kaasa arvatud), seejärel vajadusel pikendatud õppetöö kuni 22. juunini.
  2. 18.05–5.06 toimuvad kehalise kasvatuse tunnid õues väiksemates gruppides tunniplaani alusel. Kasutatakse kooli staadioni, kooli hoovi ja võrkpalliplatsi Ringi 64. Õpilased tulevad õuetundi, koolimajja ei sisene. Kui lapsevanem ei soovi oma last õuetundi saata, tuleb soovi arvestada ja kehaline kasvatus jätkub distantsõppe vormis. Halva ilmaga õuetunde ei toimu, lastega ja vanematega peavad sidet kehalise kasvatuse õpetajad e-kooli kaudu.
  3. 18.05.–22.06.2020 toimuvad Ringi 64 ja Kellamäe 1 hoonetes konsultatsioonid kuni 10 õpilasega rühmadele järgides ohutusnõudeid. Konsultatsioonid toimuvad õpetaja ainekabinetis, rühmade vahetudes ruum puhastatakse vahetunni ajal. Konsultatsioonide korraldamine on õpetajale vabatahtlik, õpilased ja lapsevanemad ei saa kontaktkonsultatsiooni nõuda. Kui lapsevanem ei soovi õpilast konsultatsiooni saata, tuleb seda arvestada. Konsultatsiooni kutsub õpilased õpetaja. Õpetaja saadab vähemalt sama päeva hommikul kl 8.00 õpilaste nimekirja administraatorile Iriina.Kozlova@mgm.ee, kes lubab õpilased konsultatsiooniks koolimajja. Omapead ja muul ajal koolimajja õpilasi ei lubata.
  4. Õpikud ja ilukirjanduse tagastab õpilane samal päeval kui tuleb tunnistuse järele (välja arvatud 9. ja 12. klassid). Õpilane läheb pärast tunnistuse kättesaamist koolimajja oma klassi, asetab õpikud virnadesse, tagastamine fikseeritakse ja õpilane lahkub koolist teise väljapääsu kaudu.

Tunnistused antakse kooli ees klasside kaupa graafiku alusel:

3.06.2020 1.–3. klassidele, NB distantsõpe jätkub kuni 9.06.2020 (kaasa arvatud)

4.06.2020 4–.6. klasside, NB! Distantsõpe jätkub kuni 9.06.2020 (kaasa arvatud)

9.06.2020 7.–8, 10.–11.klassid

12.6.2020 9 ja 12. klassid

Õpikute tagastamine:

3.06.2020 1.–3 klassid

4.06.2020 4.–6. klassid

9.06.2020 7.–8. 10.–11. kl

11.06.2020 9 ja 12. klassid

Eksamid:

29.05.2020 – eesti keel gümnaasium

1.–3.06.2020 eesti keel gümnaasium

5.06.2020 – matemaatika gümnaasium

8.–10.06.2020 B1 eksam 9. klassidele

Pea meeles!

  • Haigusnähtudega õpilased, õpetajad ja töötajad ei tohi osaleda kontaktõppes ega eksamitel.
  • Soovitav on, et riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad jätkavad õppetööd distantsõppe vormis. Kui see pole võimalik, peab kool minimeerima riskirühmadesse kuuluvate isikute kokkupuutumise teiste õpilaste ja koolitöötajatega. Riskirühmaks loetakse õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame- ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus; samuti vanemaealised 65+ vanusgrupis.
  • Maski kandmine koolis on vabatahtlik. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õpilastele, õpetajatele ja töötajatele soovituslik. Kaitsemaski ja kummikindad kooli töötajatele tagab kool. Õpilane tuleb vajadusel kooli oma isikliku kaitsemaskiga (välja arvatud eksamid, siis tagab kaitsemaski kool).

Head tervist ja rõõmsat kooliaasta lõppu!

Maiu Plumer