Programm „Kiusamisest vabaks!"

Image

Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vabaks!“ liitunud haridusasutuses juhinduvad kõik juhtkonnaliikmed, õpetajad ja teised töötajad väärtustest, põhimõtetest ja töökorraldusest, mis: * toetavad positiivset käitumist ja taunivad mis tahes vormis kiusamist nii haridusasutuses, peredes kui kogukonnas; * kujundavad väärtuskasvatust ja toetavad lapsi, lähtudes sallivusest, hoolivusest, austusest ja julgusest kui põhiväärtustest; * suurendavad töötajate ja lastevanemate teadlikkust kiusamisvaba haridustee olulisusest; * tugevdavad nii õpilaste kui töötajate seas rühma vaimu ning hoiavad au sees heaks kaaslaseks olemist; * õpetavad lastele sotsiaalseid oskuseid ja kujundavad positiivseid käitumismudeleid; * tagavad vajaduspõhise reageerimise; * vähendavad kiusamise korral passiivsete pealtvaatajate osakaalu ja tõstavad aktiivsete sekkujate rolli; * tagavad aktiivse ja süstemaatilise osalemise kiusamise ennetamisele orienteeritud tegevustes, sh kiusamise ennetamise töörühma töös, „Kiusamisest vabaks!“ koolitustel ja teabepäevadel; temaatiliste ürituste korraldamises, õppeaasta jooksul tähistatud kiusamisvaba haridustee väärtustega seotud teema päevadel.

https://fb.watch/mTUo0riV4J/

https://kiusamisestvabaks.ee/materjalid/lasteetendus-sober-karu-on-nuud-eestis/

Programmi „Kiusamisest vabaks!" meeskond