Õpilasomavalitsus

opilasomavalitsus

Võta meiega ühendust!

Sofia Sevalkina 11A

Darja Võbornova 9C

Valeria Nikanorova 11A

Anna Prudnikova 8A

Nastja Nesterenko 8A

Vjacheslav Živodujev 8C

Juhendaja: huvijuht Polina Lyasheva

Valdkonnajuhid

 

Haridusministeerium

 • Kureerib õpilaste edasijõudmisega seotud küsimusi;
 • Korraldab õppeaasta jooksul intellektuaalseid maratone;
 • Tegeleb mitte-edasijõudvate õpilastega ja põhjuseta puuduvate õpilastega;
 • Korraldab ja viib läbi Õpilasparlamendi päeva;
 • Kureerib klasside korrapidamist koolis
 • Avaldab arvamust kooli õppekava kohta (valikained, hindamine)

Kultuuriministeerium

 • Osaleb meelelahustuslike, tööd propageerivate ja spordiürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel

Pressi- ja infoministeerium

 • Seinalehtede kaudu informeerib õpilasi Õpilasparlamendi otsustest
 • Edastab kooli kodulehele koolielu puudutavat huvitavat infot

Tervise- ja spordiministeerium

 • Korraldab spordisaalides ja staadionitel korra jälgimise
 • Fikseerib sportlikud saavutused
 • Organiseerib massispordiüritusi
 • Korraldab tervislikku eluviisi tutvustavaid tegevusi