Pikson

Eesnimi
Anni
Amet
huvijuht, loodusõpetuse, eesti keele, inimeseõpetuse, käelise tegevuse, tööõpetuse ja filmiajaloo õpetaja, ringijuht, pikapäevarühma õpetaja
E-post
anni.pikson@mgm.ee
Järelvastamine
Kolmapäev 7.tund
Konsultatsioon
Kolmapäev 6.tund