Eelkool 2022/23. õppeaastal

Image

Maardu Gümnaasiumis algab vastuvõtt ettevalmistuse klassi lastele, kes lähevad 1.klassi 2023/2024.õppeaastal. Vastu võetakse lapsi, kes 1.oktoobriks 2022 on saanud 6-aastaseks.

Registreerimine:

1. Lapsevanema avaldus elektrooonsel blanketil asub siin: bit.ly/3QAFN14
2. Sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia.
Sekretär võtab dokumente vastu elektrooniliselt: sekretar@mgm.ee või kooli kantseleis.
15.september – 30.september 2022  8.00 – 15.00.

Eelkooli maksumus:

I poolaasta tasu 45€ (3 kuud) tasuda Maardu Linnavalitsuse arvele kuni 20.10.2022
II poolaasta tasu 60€ (4 kuud) tasuda Maardu Linnavalitsuse arvele kuni 20.02.2023
NB! Arve tasumisel märkida alljärgnevad rekvisiidid:
Saaja: Maardu Linnavalitsus EE721010220015102019.
Selgitus: MG eelkool, /lapse ees- ja perekonnanimi/  täitke eesti keeles.