Kiusamisest vabaks!

Image

Head lapsevanemad!


Lapsed vajavad positiivseks arenguks häid kaaslasi ja kiusamisvaba elu. Me ennetame tekkivaid probleeme,
kui õpetame neile maast madalast: kuigi iga inimesega ei saa olla parim sõber, on alati võimalik olla hea
kaaslane.
Üldiselt arvatakse kiusamise põhjus peituvat kas kiusatavas või kiusajas. Uuringute alusel aga tuleneb
kiusamine mitte mõne lapse omadustest või käitumisest, vaid tekib laste soovimatusest heaks kiita teiste
erinevusi, mistõttu ei teki väärtustepõhist käitumiskultuuri.
Positiivse hoiakuga lastekollektiivis on sallivuse ja austuse tase nii kõrge, et ei tehta vahet, mis on kellegi
nimi, missuguseid riided kannab, kuidas välja näeb või milline on tema iseloom. Positiivses grupis mõistavad
lapsed, et igaühel on rühmas koht ja panus omavahelisse heaolusse.
Positiivne ja kaasav kultuur aitab lastel tunda end õnnelikuna ja ennetab kiusamist. Seepärast teete ka teie
oma lapse jaoks midagi positiivset, kui aitate tal luua teiste inimestega häid suhteid.
Teie kui vanema oluline roll on olla oma lapsele eeskujuks ning suunata tema sotsiaalset käitumist. Kiusamist
aitate ennetada, kui toetate rühmavaimu, häid suhteid ning julgustate hoolima ja teiste eest välja astuma,
kui laps märkab tõrjumist või norimist.
Programm „Kiusamisest vabaks!“ on koondanud seitse
nõuannet selle kohta, kuidas saate lapsevanemana
kaasa aidata, et kõik lapsed – ka teie enda oma –
tunneksid ennast kaaslaste seas kindlalt.
Saate neid lugeda selle lehe pöördelt.


Heade soovidega
„Kiusamisest vabaks!“ meeskond