Tule kandideeri Maardu linna noortevolikokku!

Image

Hääletamisõigus on kõikidel Maardus registreeritud elanikel vanuses 14-26 a. ning Maardu linna koolide õpilastel vanuses 14-26 a.
Kandideerida võivad noored vanuses 14-26 a., kelle registrijärgne elukoht on Maardu linn või kes õpivad Maardu linna koolides.

Valimispunktid:
Maardu Gümnaasium (Ringi 64)
Maardu Põhikool (Noorte 10)
Kallavere Keskkool (Noorte 5)
Maardu Noortekeskus (Noorte 6)

Maardu õpilased hääletavad oma koolides, vastavalt õppimiskohale. Noored, kes ei õpi Maardu linna koolides, hääletavad Noortekeskuses (Noorte 6). Hääletamine Noortekeskuses toimub 25.10 kell 14.00-20.00. Valimispunktides toimunud hääletamise kaudu selgitatakse välja 4 uut Noortevolikogu liiget, kes on kõige rohkem hääli saanud.


Kandidaatide registreerimine Maardu Noortevolikokku toimub 28.09 – 14.10.2022.


Avaldus ja motivatsioonikiri palume edastada Maardu Linnavalitsuse administraatorile (Kallasmaa 1), lahtiolekuajad: esmaspäev-neljapäev kell 8.15-17.00, reede kell 8.15-13.00 või saata e-postiga aadressile danila.kuznetsov@maardu.ee kuni 14.10.22 (kaasa arvatud).
Elektrooniliselt saadetud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. Avalduse vorm on kättesaadav siin: https://bit.ly/2Z5c6A0 või koolide huvijuhtidelt (huvijuhtidel tuleb selle välja printida). Hääletamiskasti palun Teil ise teha (karp kleepsuga jne).
Maardu Noortevolikogu kandidaatide nimekirjad avaldatakse 17.10.22 linnavalitsuse kodulehel ja Facebooki lehel (Maardu linna Noortevolikogu).
Need kandidaadid, kes ei osutunud valituks valimispunktides toimuva hääletamise käigus, kohtuvad komisjoniga. Nende hulgast valib komisjon 3 uut Noortevolikogu liiget vestluse kaudu.


Vestlus toimub linnavalituse hoones aadressil Kallasmaa 1.


Noortevolikogu puudutavates küsimustes võib pöörduda minu poole: Danila Kuznetsov (noorsootöö peaspetsialist) tel. 6060738, danila.kuznetsov@maardu.ee,
Ja siin on lühidalt noortega jagamiseks:
Oled aktiivne ja oma kodukohast huvitatud Maardus elav või õppiv 14-26 aastane noor, kes on valmis esindama noorte huvi?
Tule kandideeri Maardu linna Noortevolikokku!
Kandideerimine on avatud kuni 14.10.22.
Kandideerimisavaldus on saadaval aadressil: https://bit.ly/2Z5c6A0
Avaldusi saab esitada Maardu Linnavalitsusse või elektrooniliselt albina.noorlind@maardu.ee
Valimispäev: 25. oktoober
Hääletamisõigus: 14-26 aastased noored, kes elavad või õpivad Maardus.
Liitu meiega – Sinu tulevik on sinu käes!