Info Maardu Gümnaasiumi õpilastele ja lastevanematele 16.3.2020

Image
  • E-kooli kantakse kõik õpilastele antud ülesanded: teema, sisu, vajadusel veebiaadress/link, sooritamise aeg, täpselt on ka fikseeritud, mis ajaks peab õpilane töö esitama (kuupäev, kellaaeg), esitamise vorm ja kanal, tähtaeg. Õpetaja kannab järgmise päeva ülesande e-kooli hiljemalt kl 16.00. 
  • Õpetaja teatab õpilastele, kuidas hakkab selles aines toimuma distantsõpe, milliseid keskkondi/materjale kasutate, kas õpilastel on vaja paroole, kasutajakontot vms, kuidas saab omavahel vajadusel suhelda, kuidas saab õppimises abi, kuidas toimub tööde esitamine ja hindamine.
  • Esitamata töö kohta märgitakse “!”.
  • Õpilased ei pea olema veebis oma tunni ajal, välja arvatud online tunnid.
  • Õpilane või lapsevanem teavitab kohe klassijuhatajat, kui mõni õpilane on haigestunud ega saa sooritada õppetööd. Koroonaviiruse kahtluse korral tuleb teavitada perearsti ja saata kiri koolile info@mgm.ee
  • Veebi kaudu antakse ülesanne, internet on abivahend. Töö võib teha ka paberi ja pliiatsiga. 
  • 2. trimestri hinnete järelevastamiseks peavad õpilased esitama ülesanded vastavalt individuaalses õppekavas esitatud ajakavale. 
  • Õpetajad ja juhtkond koolimajas ei viibi. Kõik kontaktid leiab siit: https://www.mgm.ee/et/tootajad
  • Koolimajas toitlustamist ei toimu. Kui õpilane vajab koolitoidu asemel toiduabi, siis palume kirjutada erika.tiganik@mgm.ee.
  • Palume kõikidel hoida nii minimaalselt kontakti teiste inimestega, kui see vähegi on võimalik. 

Olulised kontaktid: 

Tehniline abi, e-posti aadressid: jevgeni.dudakov@mgm.ee;  

Õpilaste ja õpetajate andmed: infojuht@mgm.ee;   

EISi, Opiqu abi ja e-kooli tunniplaanid: tiina.kihulane@mgm.ee;  

e-kooli kontod: pavel.titov@mgm.ee

Moodle abi: anastasia.andros@mgm.ee

muud  küsimused ja probleemid: info@mgm.ee

Info- ja sidekanalid karantiini ajal:

e-kool: https://ekool.eu

Maardu Gümnaasiumi koduleht: www.mgm.ee

Maardu Gümnaasiumi Facebook https://www.facebook.com/www.mgm.ee

Kantselei: tel 606 0846 info@mgm.ee

Kooliõde Alla Matejuk:  Alla.Matejuk@mgm.ee tel +372 5953 2895

Sotsiaalprobleemid, psühholoogiline abi: Erika.Tiganik@mgm.ee tel +372 5566 0159

Õppejuhid: Kaider.Vardja@mgm.eeNatalja.Mironova@mgm.ee; Pavel.Titov@mgm.ee  

Direktor Maiu Plumer: direktor@mgm.ee tel +372 5301 0270