Rahvusvahelisest lugemiskonverentsist osavõtjad külastasid Maardu Gümnaasiumi

Image

20. jaanuaril külastasid Maardu Gümnaasiumi Tallinnas toimunud rahvusvahelisest konverentsist „Kuidas tulla toime ja olla edukas ja õnnelik nii mitmes keeles suheldes, õppides kui ka õpetades?“ osavõtjad. Külalised Soomest, Hollandist, Iirimaalt, Rumeeniast ja Taiwanist olid väga huvitatud Eesti kooli kogemusest ja ka tööst keelekümblusklassidega.

Maardu Gümnaasiumis on loodud õpilastele ja õpetajatele kõik vajalik keeleõppeks. Külalised olid üllatunud põhikooli keelekümblusklasside lõpptulemustest, kuna meie õpilased sooritavad eesti keele eksami võrdsetel alustel eestikeelse kooli õpilastega. Meie kooli õpilaste keskmised tulemused ei jää neile alla. Järgmiseks õppeaastaks kavandab gümnaasium tegevusi, et vene õppekeelega klasside eesti keele kui teise keele oskus ja eksamitulemused paraneksid. Loomulikult on tegemist pikema protsessiga, keeleõppe tõhustamine algab juba algklassides. Päeva õnnestumisele aitasid kaasa tublid abimehed 9. klassist, kes tutvustasid külalistele koolimaja. Palju elevust ja uudistamist tekitasid ruumides „kõnelevad seinad“ (keeleõppe metoodikast lähtuvalt on päevakajalised sõnad ja pildid kõikidele nähtaval kohal). Osavõtjad täheldasid, et meie õpilased ja õpetajad on avatud ning rõõmsad. Osaleja Iirimaalt ütles, et ta on õnnelik, sest valis külastamiseks nii toreda kooli. 

Vt artiklit Õpetajate Lehest: https://opleht.ee/2020/01/keelekumblus-maardus-step-by-step/