9. klasside õpilaste lastevanemate koosolek

Image

9. klasside õpilaste lastevanemate koosolek toimub 27.1.2020 kl 18.30 aulas. 

Päevakord:

1. Põhikooli lõpueksamid

2. Edasiõppimise võimalused Maardu Gümnaasiumis