12A

Esmaspäev
3
Ettevalmistus matemaatika eksamiks
Maria M.Ivanova
4
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Inglise keel
A.Andros
5
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Inglise keel
A.Andros
6
Matemaatika
Maria M.Ivanova
Teisipäev
3
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
4
Praktiline inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
5
klassijuhataja tund
A.Andros
6
Ühiskonnaõpetus
A.Ollerma
7
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
8
Praktiline inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Kolmapäev
1
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
2
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Praktiline inglise keel
A.Andros
3
Ajalugu
A.Ollerma
4
Matemaatika
Maria M.Ivanova
5
Ühiskonnaõpetus
A.Ollerma
6
Matemaatika
Maria M.Ivanova
7
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
8
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
Neljapäev
2
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
3
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
4
Ettevalmistus matemaatika eksamiks
Maria M.Ivanova
5
Kehaline kasvatus
Rein R.Tammik
6
Kehaline kasvatus
Rein R.Tammik
7
Kehaline kasvatus
Rein R.Tammik
8
Matemaatika
Maria M.Ivanova
Reede
1
Muusika
Tatjana T.Kovš
2
Inimeseõpetus
A.Ollerma
3
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
4
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
5
Praktiline inglise keel
A.Andros
6
Ajalugu
A.Ollerma
7
Eesti kirjandus
Veronika V.Grünbaum