Tunniplaan

10R | 10S | 11A | 12A | 1A | 1B | 1C | 1K | 2A | 2B | 2C | 2D | 2ER | 2K | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | 4EL | 5A | 5B | 5C | 5D | 5ER | 5I | 6A | 6B | 6C | 6EL | 6ER | 6I | 7A | 7B | 7C | 7EL | 7ER | 7I | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | 9D | 9ER

10R

Esmaspäev
1
Informaatika
Maria M.Ivanova
psühholoogia vene keeles
M.Povshenko
2
Informaatika
Maria M.Ivanova
3
Inglise keel
A.Andros
4
Matemaatika lai
Maria M.Ivanova
5
Matemaatika lai
Maria M.Ivanova
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
7
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
8
Vene kirjandus
Ljudmila L.Boitšenko
9
Saksa keel
T.Punab
10
Saksa keel
T.Punab
Tervislik toitumine
Nadežda N.Minajeva
Teisipäev
1
Kultuurianalüüs
K.Vardja
Ettevõtlusõpe
G.Veeleid
2
psühholoogia inglise keeles
M.Paglino
Ettevõtlusõpe
G.Veeleid
3
Uurimustööde alused
Svetlana S.Atajants
4
Ajalugu
A.Ollerma
5
klassijuhataja tund
Ljudmilla L.Dmitrieva
6
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
7
Itaalia keel
M.Paglino
8
Itaalia keel
M.Paglino
9
Keskkonnatehnoloogia
TalTech
Disain
Svetlana S.Atajants
10
Keskkonnatehnoloogia
TalTech
Kolmapäev
1
Matemaatika lai
Maria M.Ivanova
2
Matemaatika lai
Maria M.Ivanova
3
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
4
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
5
Keemia
Ljudmilla L.Dmitrieva
6
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
7
Keemia ülesannete lahendamine
Ljudmilla L.Dmitrieva
8
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
9
Geograafia
J.Kriis
10
Planimeetria
Maria M.Ivanova
Neljapäev
1
Elementide keemia
Ljudmilla L.Dmitrieva
2
Matemaatika lai
Maria M.Ivanova
3
Keemia
Ljudmilla L.Dmitrieva
4
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
5
Ajalugu
A.Ollerma
6
Vene keel
Ljudmila L.Boitšenko
7
Vene kirjandus
Ljudmila L.Boitšenko
8
Riigikaitse
Rein R.Tammik
Mehaanika laiendatud kursus
Svetlana S.Ofitserova
9
Inimene ja õigus
A.Hindpere-Raudsik
Reede
1
Praktiline inglise keel
A.Andros
2
Vene keel
Ljudmila L.Boitšenko
3
Retoorika
Ljudmila L.Boitšenko
4
Inglise keel
A.Andros
5
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
6
Kunst
Svetlana S.Atajants
7
Kunst
Svetlana S.Atajants
8
Muusika
Tatjana T.Kovš
9
Vene kirjandus valikaine
Ljudmila L.Boitšenko

10S

Esmaspäev
3
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
8
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
Teisipäev
4
Matemaatika kitsas
Maria M.Ivanova
5
klassijuhataja tund
Ljudmila L.Boitšenko
6
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
10
Vene kirjandus valikaine
Ljudmila L.Boitšenko
Kolmapäev
3
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
4
Keemia
Ljudmilla L.Dmitrieva
5
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
6
Ajalugu
A.Ollerma
7
Matemaatika kitsas
Maria M.Ivanova
8
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Neljapäev
1
Matemaatika kitsas
Maria M.Ivanova
3
Vene kirjandus
Ljudmila L.Boitšenko
4
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
5
Retoorika
Ljudmila L.Boitšenko
6
Praktiline inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
7
Ajalugu
A.Ollerma
Reede
1
Kunst
Svetlana S.Atajants
2
Kunst
Svetlana S.Atajants
3
Keemia
Ljudmilla L.Dmitrieva
4
Vene keel
Ljudmila L.Boitšenko
5
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
6
Vene kirjandus
Ljudmila L.Boitšenko
7
Vene keel
Ljudmila L.Boitšenko
9
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum

11A

Esmaspäev
3
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
5
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
6
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Praktiline inglise keel
A.Andros
7
Saksa keel
T.Punab
8
Saksa keel
T.Punab
9
Disain
Svetlana S.Atajants
Geneetika
Nadežda N.Minajeva
10
Autojuhi teooriakursus
Autokool
11
Autojuhi teooriakursus
Autokool
Teisipäev
1
Lineaaralgebra
Maria M.Ivanova
2
psühholoogia inglise keeles
M.Paglino
Keemia protsesside seaduspärasused
Ljudmilla L.Dmitrieva
3
Ettevõtlusõpe
G.Veeleid
4
Ettevõtlusõpe
G.Veeleid
5
klassijuhataja tund
A.Ollerma
6
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
7
Praktiline inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
8
Matemaatika
Maria M.Ivanova
9
Itaalia keel
M.Paglino
10
Itaalia keel
M.Paglino
Kolmapäev
1
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
2
Loodusgeograafia
J.Kriis
3
Matemaatika
Maria M.Ivanova
4
Inimgeograafa
J.Kriis
5
Arvuti kasutamine uurimustöös
Maria M.Ivanova
6
Inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
7
Inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
8
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
9
Anatoomia
Nadežda N.Minajeva
10
Anatoomia
Nadežda N.Minajeva
Neljapäev
1
Vene keel
Ljudmila L.Boitšenko
2
Uurimustööde alused
Svetlana S.Atajants
3
Matemaatika
Maria M.Ivanova
4
Ajalugu
A.Ollerma
5
Matemaatika
Maria M.Ivanova
6
Matemaatika
Maria M.Ivanova
7
Muusika
Tatjana T.Kovš
9
Itaalia keel
M.Paglino
10
Itaalia keel
M.Paglino
Reede
1
Vene kirjandus
Ljudmila L.Boitšenko
2
Inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
3
Inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
4
Ajalugu
A.Ollerma
5
Vene keel
Ljudmila L.Boitšenko
6
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
Praktiline inglise keel
A.Andros
7
Keemia
Ljudmilla L.Dmitrieva
8
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
Praktiline inglise keel
A.Andros
9
Astronoomia
Pavel P.Titov

12A

Esmaspäev
3
Ettevalmistus matemaatika eksamiks
Maria M.Ivanova
4
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Inglise keel
A.Andros
5
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Inglise keel
A.Andros
6
Matemaatika
Maria M.Ivanova
Teisipäev
3
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
4
Praktiline inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
5
klassijuhataja tund
A.Andros
6
Ühiskonnaõpetus
A.Ollerma
7
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
8
Praktiline inglise keel
A.Andros
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Kolmapäev
1
Praktiline eesti keel
Veronika V.Grünbaum
2
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
Praktiline inglise keel
A.Andros
3
Ajalugu
A.Ollerma
4
Matemaatika
Maria M.Ivanova
5
Ühiskonnaõpetus
A.Ollerma
6
Matemaatika
Maria M.Ivanova
7
Füüsika
Svetlana S.Ofitserova
8
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
Neljapäev
2
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
3
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
4
Ettevalmistus matemaatika eksamiks
Maria M.Ivanova
5
Kehaline kasvatus
Rein R.Tammik
6
Kehaline kasvatus
Rein R.Tammik
7
Kehaline kasvatus
Rein R.Tammik
8
Matemaatika
Maria M.Ivanova
Reede
1
Muusika
Tatjana T.Kovš
2
Inimeseõpetus
A.Ollerma
3
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
4
Eesti keel teise keelena
Veronika V.Grünbaum
5
Praktiline inglise keel
A.Andros
6
Ajalugu
A.Ollerma
7
Eesti kirjandus
Veronika V.Grünbaum

1A

1A

Esmaspäev
1
Hommikuring
Daria Alter
Abiõpetaja
Nora Alfetahe
2
Kehaline kasvatus
Nora Alfetahe
3
Eesti keel
Daria Alter
4
Matemaatika
Daria Alter
Abiõpetaja
Rimma Posti
5
Loodusõpetus
Daria Alter
Abiõpetaja
Rimma Posti
6
Pikapäevarühm
Rimma Posti
7
Ring kiirlugemine
Irina Lelkova
8
Ring kiirlugemine
Irina Lelkova
Ring ettevõtlus
Maryna Povhsenko
Teisipäev
1
Hommikuring
Nora Alfetahe
2
Eesti keel
Daria Alter
Abiõpetaja
Nora Alfetahe
3
Kehaline kasvatus
Nora Alfetahe
4
Matemaatika
Daria Alter
Abiõpetaja
Alice Risti
5
Klassijuhataja tund
Daria Alter
6
Käeline tegevus
Nora Alfetahe
Abiõpetaja
Alice Risti
7
Pikapäevarühm
Nora Alfetahe
Kolmapäev
1
Hommikuring
Nora Alfetahe
2
Eesti keel
Daria Alter
3
Eesti keel
Daria Alter
4
Käeline tegevus
Nora Alfetahe
5
Käeline tegevus
Nora Alfetahel
6
Pikapäevarühm
Nora Alfetahe
7
Mentaalse matemaatika
Irina Lelkova
Teatriring
Esenya Antropova
8
Mentaalse matemaatika
Irina Lelkova
Teatriring
Esenya Antropova
Neljapäev
1
Hommikuring
Nora Alfetahe
2
Muusika
Darja Selivanova
3
Eesti keel
Daria Alter
Abiõpetaja
Rimma Posti
4
Matemaatika
Daria Alter
Abiõpetaja
Rimma Posti
5
Käeline tegevus
Nora Alfetahe
Abiõpetaja
Alice Risti
6
Pikapäevarühm
Nora Alfetahe
Reede
1
Hommikuring
Daria Alter
2
Matemaatika
Daria Alter
3
Eesti keel
Daria Alter
Abiõpetaja
Alice Risti
4
Muusika
Darja Selivanova
Abiõpetaja
Alice Risti
5
Kehaline kasvatus
Nora Alfetahe
6
Pikapäevarühm
Nora Alfetahe
Kokandusring
Inna Makovei
7
Kokandusring
Inna Makovei

1B

Esmaspäev
1
Hommikuring
L.Koreneva
2
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
3
Vene kirjandus
L.Koreneva
4
Vene keel
L.Koreneva
5
Muusika
Tatjana T.Kovš
6
Pikapäevarühm
L.Koreneva
Teisipäev
1
Hommikuring
L.Koreneva
2
Vene keel
L.Koreneva
3
Muusika
Tatjana T.Kovš
4
Käeline tegevus
U.Nei
abiõpetaja
Silja S.Risti
5
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
klassijuhataja tund
L.Koreneva
6
Pikapäevarühm
L.Koreneva
Kolmapäev
1
abiõpetaja
Silja S.Risti
Loodusõpetus
U.Nei
2
Vene keel
L.Koreneva
3
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
4
Matemaatika
L.Koreneva
5
Vene kirjandus
L.Koreneva
6
Pikapäevarühm
L.Koreneva
Neljapäev
1
Hommikuring
U.Nei
2
Matemaatika
L.Koreneva
3
Käeline tegevus
U.Nei
4
Vene kirjandus
L.Koreneva
5
Eesti keel teise keelena
A.Pikson
6
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Pikapäevarühm
L.Koreneva
Reede
1
Hommikuring
L.Koreneva
2
Käeline tegevus
U.Nei
3
Eesti keel teise keelena
A.Pikson
4
Matemaatika
L.Koreneva
5
Vene keel
L.Koreneva
6
Pikapäevarühm
L.Koreneva

1C

Esmaspäev
1
Hommikuring
Inge I.Veiner
2
Vene keel
Inge I.Veiner
3
Käeline tegevus
Inge I.Veiner
4
Matemaatika
Inge I.Veiner
5
Vene keele õpiabi
Irina I.Suškevitš
Vene keel
Inge I.Veiner
6
Pikapäevarühm
Inge I.Veiner
Teisipäev
1
Hommikuring
Inge I.Veiner
2
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Vene keel
Inge I.Veiner
3
Loodusõpetus
Inge I.Veiner
4
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Vene keel
Inge I.Veiner
5
klassijuhataja tund
Inge I.Veiner
6
Käeline tegevus
Inge I.Veiner
Kolmapäev
1
Hommikuring
Inge I.Veiner
2
Vene keel
Inge I.Veiner
3
Kehaline kasvatus
Inge I.Veiner
4
Kehaline kasvatus
Inge I.Veiner
5
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
6
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Pikapäevarühm
Inge I.Veiner
Neljapäev
1
Hommikuring
Inge I.Veiner
2
Eesti keel teise keelena
Irina I.Suškevitš
3
Matemaatika
Inge I.Veiner
4
Vene keel
Inge I.Veiner
5
Käeline tegevus
Inge I.Veiner
6
Tantsuring
Marina M.Maksimova
Pikapäevarühm
Inge I.Veiner
Reede
1
Hommikuring
Inge I.Veiner
2
Eesti keel teise keelena
Irina I.Suškevitš
3
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
4
Vene keel
Inge I.Veiner
5
Matemaatika õpiabi
Irina I.Suškevitš
Matemaatika
Inge I.Veiner
6
Pikapäevarühm
Inge I.Veiner

1K

Esmaspäev
1
Hommikuring
U.Nei
2
Eesti keel
M.Saareots
abiõpetaja
U.Nei
3
Matemaatika
M.Saareots
4
Käeline tegevus
M.Saareots
5
abiõpetaja
U.Nei
6
Pikapäevarühm
M.Saareots
Teisipäev
1
abiõpetaja
R.Posti
Muusika
Darja D.Selivanova
2
abiõpetaja
R.Posti
Eesti keel
M.Saareots
3
Matemaatika
M.Saareots
4
Kehaline kasvatus
M.Saareots
5
klassijuhataja tund
M.Saareots
6
Käeline tegevus
M.Saareots
7
Pikapäevarühm
U.Nei
Kolmapäev
1
Hommikuring
M.Saareots
2
Muusika
Darja D.Selivanova
3
Eesti keel
M.Saareots
4
Loodusõpetus
M.Saareots
abiõpetaja
Viktoria V.Pogorelova
5
Matemaatika
M.Saareots
6
Pikapäevarühm
U.Nei
Neljapäev
1
Hommikuring
M.Saareots
2
Eesti keel
M.Saareots
3
Eesti keel
M.Saareots
4
Kehaline kasvatus
M.Saareots
5
Kehaline kasvatus
M.Saareots
6
Pikapäevarühm
M.Saareots
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Reede
1
Hommikuring
M.Saareots
2
Eesti keel
M.Saareots
3
Matemaatika
M.Saareots
4
Käeline tegevus
M.Saareots
5
abiõpetaja
A.Risti
Käeline tegevus
M.Saareots
6
abiõpetaja
A.Risti

2A

Esmaspäev
1
Hommikuring
Daria D.Alter
2
Inglise keele ring
Viktoriia V.Kotšergina
3
Matemaatika
Daria D.Alter
4
Eesti keel
Daria D.Alter
5
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
6
Loodusõpetus
Daria D.Alter
Teisipäev
1
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
2
Eesti keel
Daria D.Alter
3
Matemaatika
Daria D.Alter
4
Käeline tegevus
Daria D.Alter
5
klassijuhataja tund
Daria D.Alter
6
Pikapäevarühm
U.Nei
7
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Kolmapäev
1
Inglise keele ring
Viktoriia V.Kotšergina
2
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
3
Eesti keel
Daria D.Alter
4
Muusika
Darja D.Selivanova
5
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
Neljapäev
1
Eesti keel
Daria D.Alter
2
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
3
Käeline tegevus
Daria D.Alter
4
Käeline tegevus
Daria D.Alter
5
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
6
Pikapäevarühm
Daria D.Alter
Reede
1
Eesti keel
Daria D.Alter
2
abiõpetaja
A.Risti
Eesti keel
Daria D.Alter
3
Matemaatika
Daria D.Alter
4
Inimeseõpetus
Daria D.Alter
5
Muusika
Darja D.Selivanova
6
Pikapäevarühm
U.Nei

2A

2B

Esmaspäev
1
Vene keel
Žanna Ž.Amineva
2
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
3
Vene kirjandus
Žanna Ž.Amineva
4
Matemaatika
Natalja N.Gil
Matemaatika
Žanna Ž.Amineva
5
Kunst
Žanna Ž.Amineva
6
Teatriring
Žanna Ž.Amineva
Teatriring
Nadežda N.Vassiljeva
Teisipäev
1
Vene kirjandus
Žanna Ž.Amineva
2
Kunst
Žanna Ž.Amineva
3
Vene keel
Žanna Ž.Amineva
Vene keele õpiabi
Natalja N.Gil
4
Matemaatika
Natalja N.Gil
Matemaatika
Žanna Ž.Amineva
5
klassijuhataja tund
Žanna Ž.Amineva
6
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Kolmapäev
1
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
2
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
3
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
4
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
5
Matemaatika
Natalja N.Gil
Matemaatika
Žanna Ž.Amineva
7
Robootikaring
Ž.Ocheretniuk
Neljapäev
1
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
2
Vene kirjandus
Žanna Ž.Amineva
3
Loodusõpetus
Žanna Ž.Amineva
4
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
5
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Teadusring
A.Pikson
7
Teadusring
A.Pikson
Reede
1
Inimeseõpetus
U.Nei
2
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
4
Vene keel
Žanna Ž.Amineva
Vene keele õpiabi
Natalja N.Gil
5
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
6
Eesti keel teise keelena
J.Saealle

2C

Esmaspäev
1
Vene kirjandus
Irina I.Suškevitš
2
Kunst
Irina I.Suškevitš
3
Vene keel
Irina I.Suškevitš
4
Matemaatika
Irina I.Suškevitš
5
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
6
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Teisipäev
1
Inimeseõpetus
U.Nei
2
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
3
Vene keel
Irina I.Suškevitš
4
Matemaatika
Irina I.Suškevitš
5
klassijuhataja tund
Irina I.Suškevitš
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Kolmapäev
1
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
2
Vene kirjandus
Irina I.Suškevitš
3
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
4
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
5
Matemaatika
Irina I.Suškevitš
6
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Neljapäev
1
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
2
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Irina I.Suškevitš
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Irina I.Suškevitš
5
Kunst
Irina I.Suškevitš
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Reede
1
Vene kirjandus
Irina I.Suškevitš
2
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
3
Loodusõpetus
Irina I.Suškevitš
4
Vene keel
Irina I.Suškevitš
5
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva

2D

Esmaspäev
1
Muusika
Tatjana T.Kovš
2
Eesti keel teise keelena
A.Pikson
3
Inimeseõpetus
U.Nei
4
Matemaatika
L.Lebedeva
5
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
6
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Teisipäev
1
Kunst
Irina I.Suškevitš
2
Loodusõpetus
Irina I.Suškevitš
3
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
4
Matemaatika
L.Lebedeva
5
klassijuhataja tund
A.Pikson
6
Eesti keel teise keelena
A.Pikson
Kolmapäev
1
Kunst
Irina I.Suškevitš
2
Vene keele õpiabi
Ljudmila L.Borissova
Vene keel
L.Lebedeva
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Irina I.Suškevitš
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Irina I.Suškevitš
5
Matemaatika
L.Lebedeva
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Neljapäev
1
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
2
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
3
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
4
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
5
Vene keele õpiabi
Ljudmila L.Borissova
Vene keel
L.Lebedeva
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Reede
1
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
2
Eesti keel teise keelena
A.Pikson
3
Muusika
Tatjana T.Kovš
4
Vene keele õpiabi
Ljudmila L.Borissova
Vene keel
L.Lebedeva
5
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Logopeed
Elena E.Yushinskaja

2ER

Esmaspäev
2
Vene keel
Irina I.Poverina
3
Matemaatika
Irina I.Poverina
4
Loodusõpetus
Irina I.Poverina
5
Kunst
Irina I.Poverina
Teisipäev
2
Eesti keel teise keelena
U.Nei
3
Vene keel
Irina I.Poverina
4
Muusika
Tatjana T.Kovš
5
klassijuhataja tund
Irina I.Poverina
6
Tööõpetus
Irina I.Poverina
Kolmapäev
2
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
3
Matemaatika
Irina I.Poverina
4
Eesti keel teise keelena
U.Nei
5
Kunst
Irina I.Poverina
6
Psühholoogia
Galina G.Popovitš
Neljapäev
2
Vene keel
Irina I.Poverina
3
Matemaatika
Irina I.Poverina
4
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
5
Inimeseõpetus
Irina I.Poverina
Reede
2
Matemaatika
Irina I.Poverina
3
Eesti keel teise keelena
U.Nei
4
Vene keel
Irina I.Poverina
5
Muusika
Tatjana T.Kovš
6
Logopeed
Ljubov L.Halling

2K

Esmaspäev
1
Hommikuring
Silja S.Risti
2
Eesti keel
R.Posti
3
Inglise keele ring
Viktoriia V.Kotšergina
4
Vene keel
Marina M.Skopitš
5
Eesti keel
R.Posti
6
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
Teisipäev
1
Matemaatika
Silja S.Risti
2
Vene keel
Marina M.Skopitš
3
Käeline tegevus
Silja S.Risti
4
Eesti keel
R.Posti
5
klassijuhataja tund
Silja S.Risti
abiõpetaja
U.Nei
6
Pikapäevarühm
R.Posti
7
Pikapäevarühm
Silja S.Risti
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Kolmapäev
1
Muusika
Darja D.Selivanova
2
Matemaatika
Silja S.Risti
3
Käeline tegevus
Silja S.Risti
4
Eesti keel
R.Posti
5
Eesti keel
R.Posti
6
Loodusõpetus
Silja S.Risti
7
Robootikaring
M.Saareots
Neljapäev
1
Vene keel
Marina M.Skopitš
2
Vene keel
Marina M.Skopitš
3
Muusika
Darja D.Selivanova
4
Inglise keele ring
Viktoriia V.Kotšergina
5
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
Reede
1
abiõpetaja
A.Risti
Inimeseõpetus
Silja S.Risti
2
Matemaatika
Silja S.Risti
3
Eesti keel
R.Posti
4
Käeline tegevus
Silja S.Risti
5
Pikapäevarühm
R.Posti

3A

Esmaspäev
1
Hommikuring
Viktoria V.Pogorelova
2
Inimeseõpetus
Daria D.Alter
abiõpetaja
Viktoria V.Pogorelova
3
Muusika
Darja D.Selivanova
4
Eesti keel
Viktoria V.Pogorelova
Teisipäev
1
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
2
Eesti keel
Viktoria V.Pogorelova
3
Muusika
Darja D.Selivanova
4
Inglise keel
R.Faizova
5
klassijuhataja tund
Viktoria V.Pogorelova
6
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
7
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
Kolmapäev
1
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
2
Eesti keel
Viktoria V.Pogorelova
3
Inglise keel
R.Faizova
4
Loodusõpetus
Daria D.Alter
5
Käeline tegevus
Daria D.Alter
6
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
Neljapäev
1
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
2
Eesti keel
Viktoria V.Pogorelova
3
Eesti keel
Viktoria V.Pogorelova
4
Matemaatika
Viktoria V.Pogorelova
5
Pikapäevarühm
Viktoria V.Pogorelova
6
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
Reede
1
Matemaatika
Viktoria V.Pogorelova
2
Inglise keel
R.Faizova
3
Eesti keel
Viktoria V.Pogorelova
4
Matemaatika
Viktoria V.Pogorelova
5
Käeline tegevus
Daria D.Alter

3B

Esmaspäev
1
Kehaline kasvatus
Ljudmila L.Borissova
2
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
3
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
4
Vene keel
Ljudmila L.Borissova
5
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Teisipäev
1
Vene keel
Ljudmila L.Borissova
2
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
3
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Vene kirjandus
Ljudmila L.Borissova
4
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
5
klassijuhataja tund
Ljudmila L.Borissova
6
Kunst
Ljudmila L.Borissova
Kolmapäev
1
Muusika
Tatjana T.Kovš
2
Inimeseõpetus
U.Nei
3
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
U.Nei
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
4
Vene kirjandus
Ljudmila L.Borissova
5
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
6
Robootikaring
Ž.Ocheretniuk
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Neljapäev
1
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
2
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
U.Nei
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
3
Kehaline kasvatus
Ljudmila L.Borissova
4
Kehaline kasvatus
Ljudmila L.Borissova
5
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
U.Nei
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Reede
1
Vene kirjandus
Ljudmila L.Borissova
2
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
3
Vene keel
Ljudmila L.Borissova
4
Muusika
Tatjana T.Kovš
5
Loodusõpetus
Ljudmila L.Borissova
6
Teadusring
A.Pikson
7
Teadusring
A.Pikson
Robootikaring
Ž.Ocheretniuk

3C

Esmaspäev
1
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
2
Matemaatika
Marina M.Skopitš
3
Vene keel
Marina M.Skopitš
4
Muusika
Tatjana T.Kovš
6
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Teisipäev
1
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Vene keel
Marina M.Skopitš
3
Inimeseõpetus
U.Nei
4
Matemaatika
Marina M.Skopitš
5
klassijuhataja tund
Marina M.Skopitš
6
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
7
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
Kolmapäev
1
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
2
Loodusõpetus
Marina M.Skopitš
4
Vene keel
Marina M.Skopitš
5
Matemaatika
Marina M.Skopitš
6
Kõne arendamine
Marina M.Skopitš
Neljapäev
3
Muusika
Tatjana T.Kovš
4
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Kõne arendamine
Marina M.Skopitš
Reede
1
Kehaline kasvatus
Žanna Ž.Amineva
2
Matemaatika
Marina M.Skopitš
3
Kunst
Marina M.Skopitš
4
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
5
Pikapäevarühm
L.Lebedeva

3D

Esmaspäev
1
Vene kirjandus
Irina I.Lelkova
2
Matemaatika
Irina I.Lelkova
3
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
4
Loodusõpetus
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Teisipäev
1
Kehaline kasvatus
Irina I.Lelkova
3
Vene kirjandus
Irina I.Lelkova
4
Matemaatika
Irina I.Lelkova
5
klassijuhataja tund
Irina I.Lelkova
6
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
7
Jalgratturite ring
Irina I.Lelkova
Kolmapäev
1
Vene keel
Irina I.Lelkova
2
Vene kirjandus
Irina I.Lelkova
4
Kunst
Irina I.Lelkova
5
Matemaatika
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Neljapäev
3
Vene keel
Irina I.Lelkova
4
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Reede
1
Vene keel
Irina I.Lelkova
2
Matemaatika
Irina I.Lelkova
3
Kehaline kasvatus
Irina I.Lelkova
4
Kehaline kasvatus
Irina I.Lelkova
5
Inimeseõpetus
U.Nei

4A

Esmaspäev
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
3
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
4
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
5
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
6
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Teisipäev
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Eesti keel
Silja S.Risti
3
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
4
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
5
Inglise keel
R.Faizova
6
klassijuhataja tund
Silja S.Risti
Kolmapäev
1
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
2
Inglise keel
R.Faizova
3
Muusika
Darja D.Selivanova
4
Eesti keel
Silja S.Risti
5
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
6
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
Neljapäev
1
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
2
Eesti keel
Silja S.Risti
3
Kunst
Silja S.Risti
4
Tööõpetus
Silja S.Risti
6
Pikapäevarühm
Silja S.Risti
Reede
1
Inglise keel
R.Faizova
2
Muusika
Darja D.Selivanova
3
Eesti keel
Silja S.Risti
4
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
5
Eesti keel
Silja S.Risti

4B

Esmaspäev
1
Vene keel
Natalja N.Gil
2
Loodusõpetus
Natalja N.Gil
3
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
4
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
5
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Natalja N.Gil
Teisipäev
1
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
2
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Natalja N.Gil
3
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
4
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
5
klassijuhataja tund
Natalja N.Gil
6
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Kolmapäev
1
Vene keel
Natalja N.Gil
2
Vene kirjandus
Natalja N.Gil
3
Loodusõpetus
Natalja N.Gil
4
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Neljapäev
1
Kunst
Žanna Ž.Amineva
2
Vene kirjandus
Natalja N.Gil
3
Vene keel
Natalja N.Gil
4
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Natalja N.Gil
5
Kehaline kasvatus
Natalja N.Gil
Tantsuring
Marina M.Maksimova
Reede
1
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Natalja N.Gil
2
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
3
Tööõpetus
Natalja N.Gil
4
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
5
Kehaline kasvatus
Natalja N.Gil
6
Kehaline kasvatus
Natalja N.Gil

4C

Esmaspäev
1
Vene keel
Hanna H.Kowalewska
2
Muusika
Tatjana T.Kovš
5
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
Teisipäev
2
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
3
Loodusõpetus
Hanna H.Kowalewska
5
klassijuhataja tund
Hanna H.Kowalewska
7
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Kolmapäev
1
Kunst
Žanna Ž.Amineva
2
Vene kirjandus
Hanna H.Kowalewska
3
Vene keel
Hanna H.Kowalewska
5
Muusika
Tatjana T.Kovš
Neljapäev
1
Vene keel
Hanna H.Kowalewska
2
Vene kirjandus
Hanna H.Kowalewska
3
Tantsuring
Marina M.Maksimova
Kehaline kasvatus
Hanna H.Kowalewska
4
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
5
Tööõpetus
Hanna H.Kowalewska
Reede
1
Matemaatika
Hanna H.Kowalewska
3
Loodusõpetus
Hanna H.Kowalewska
4
Kehaline kasvatus
Hanna H.Kowalewska
5
Kehaline kasvatus
Hanna H.Kowalewska

4EL

Esmaspäev
2
Matemaatika
Julia J.Melnitšenko
3
Vene keel
Julia J.Melnitšenko
4
Eesti keel teise keelena
Julia J.Melnitšenko
5
Kehaline kasvatus
Julia J.Melnitšenko
6
Kõne arendamine
Irina I.Suškevitš
Teisipäev
1
Logopeed
Ljubov L.Halling
2
Matemaatika
Julia J.Melnitšenko
3
Vene keel
Julia J.Melnitšenko
4
Eesti keel teise keelena
Julia J.Melnitšenko
5
Muusika
Julia J.Melnitšenko
6
Kõne arendamine
Irina I.Suškevitš
Kolmapäev
1
Psühholoogia
Galina G.Popovitš
2
Matemaatika
Julia J.Melnitšenko
3
Vene keel
Julia J.Melnitšenko
4
Eesti keel teise keelena
Julia J.Melnitšenko
5
Kunst
Julia J.Melnitšenko
Neljapäev
2
Loodusõpetus
Julia J.Melnitšenko
3
Vene keel
Julia J.Melnitšenko
4
Eesti keel teise keelena
Julia J.Melnitšenko
5
Tööõpetus
Julia J.Melnitšenko
Reede
2
Matemaatika
Julia J.Melnitšenko
3
Vene keel
Julia J.Melnitšenko
4
Loodusõpetus
Julia J.Melnitšenko
5
Tööõpetus
Julia J.Melnitšenko

5A

Esmaspäev
1
Muusika
Darja D.Selivanova
2
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
4
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
5
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
6
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
Teisipäev
1
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
2
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
3
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht
4
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
5
klassijuhataja tund
R.Posti
6
Inglise keel
R.Faizova
Kolmapäev
1
Eesti keel
R.Posti
2
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
3
Inimeseõpetus
R.Posti
4
Inglise keel
R.Faizova
5
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
6
Matemaatika
R.Posti
Neljapäev
1
Eesti keel
R.Posti
2
Matemaatika
R.Posti
3
Eesti kirjandus
R.Posti
4
Matemaatika
R.Posti
5
Eesti kirjandus
R.Posti
6
Kunst
R.Posti
Reede
1
Matemaatika
R.Posti
2
Eesti keel
R.Posti
3
Inglise keel
R.Faizova
4
Ajalugu
R.Posti
5
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
6
Vene keel
Natalja N.Matvejeva

5B

Esmaspäev
1
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
2
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
3
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
4
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
5
Inimeseõpetus
Irina I.Elbreht
7
Teatriring
Nadežda N.Vassiljeva
Teatriring
Žanna Ž.Amineva
Teisipäev
1
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
2
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
3
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
4
Kunst
Svetlana S.Atajants
5
klassijuhataja tund
Tatjana T.Štšeblanova
6
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
7
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
Kolmapäev
1
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
2
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
3
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
4
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
5
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
6
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
Neljapäev
1
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
2
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
3
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
4
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Eesti keel teise keelena
L.Laanmets-Ojap
5
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
R.Faizova
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Reede
1
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
2
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
3
Ajalugu
Irina I.Elbreht
4
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht
5
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
6
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
7
Teatriring
Nadežda N.Vassiljeva
Teatriring
Žanna Ž.Amineva

5C

Esmaspäev
2
Ajalugu
Irina I.Elbreht
3
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
4
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
5
Kunst
Svetlana S.Atajants
Teisipäev
2
Muusika
Tatjana T.Kovš
3
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
4
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht
5
klassijuhataja tund
Irina I.Elbreht
Kolmapäev
3
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
4
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
5
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
Neljapäev
3
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
6
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
Reede
1
Inimeseõpetus
Irina I.Elbreht
2
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
3
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
4
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
5
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova

5D

Esmaspäev
2
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
3
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
4
Kunst
Svetlana S.Atajants
5
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
Teisipäev
2
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
5
klassijuhataja tund
M.Povshenko
Kolmapäev
3
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
4
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
Neljapäev
3
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
6
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
7
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Reede
1
Loodusõpetus
Margarita M.Ljutkina
2
Inimeseõpetus
M.Povshenko
3
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
5
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht

5ER

Esmaspäev
2
Psühholoogia
Galina G.Popovitš
3
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
4
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
5
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
Teisipäev
1
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
2
Inimeseõpetus
Jelena J.Semendjaeva
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
3
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
4
Matemaatika
Elena J.Kesküla
5
klassijuhataja tund
Elena J.Kesküla
Kolmapäev
1
Kehaline kasvatus
Elena J.Kesküla
2
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
3
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
4
Matemaatika
Elena J.Kesküla
5
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
Neljapäev
1
Loodusõpetus
Elena J.Kesküla
2
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
3
Matemaatika
Elena J.Kesküla
4
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
5
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht
Reede
1
Matemaatika
Elena J.Kesküla
2
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
3
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
4
Käeline tegevus
Elena J.Kesküla
5
Logopeed
Ljubov L.Halling

5i

Esmaspäev
5
Loodusõpetus
Ljudmila L.Borissova
6
Matemaatika
Ljudmila L.Borissova
Teisipäev
2
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
3
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
Kolmapäev
4
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
5
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
Neljapäev
3
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
4
Ajalugu
Irina I.Elbreht

6A

Esmaspäev
1
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
2
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
3
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
4
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
5
Muusika
Darja D.Selivanova
6
Ajalugu
A.Ollerma
7
Inimeseõpetus
J.Saealle
Teisipäev
1
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
2
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
3
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
4
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
5
klassijuhataja tund
Tatiana T.Khokkonen
6
Kunst
Kristina K.Jakimenko
7
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
Kolmapäev
1
Inglise keel
R.Faizova
2
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
3
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
4
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
5
Eesti keel
Tiina T.Kihulane
6
Eesti kirjandus
Tiina T.Kihulane
7
Matemaatika õpiabi
Julia J.Nikiforova
Neljapäev
1
Eesti kirjandus
Tiina T.Kihulane
2
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
3
Ühiskonnaõpetus
A.Ollerma
4
Inglise keel
R.Faizova
5
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
6
Eesti keel
Tiina T.Kihulane
Reede
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
3
Ajalugu
A.Ollerma
4
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
5
Inglise keel
R.Faizova

6B

Esmaspäev
1
Ajalugu
Irina I.Elbreht
2
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
3
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
4
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
5
Ühiskonnaõpetus
Jelena J.Semendjaeva
Teisipäev
1
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
2
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
3
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
4
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
5
klassijuhataja tund
Ljudmila L.Kjaušene
6
Ajalugu
Irina I.Elbreht
7
Vene kirjandus
Ljudmila L.Kjaušene
Kolmapäev
1
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
2
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
3
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
4
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
5
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
6
Inimeseõpetus
Irina I.Suškevitš
7
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
Neljapäev
1
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
2
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
3
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
4
Muusika
Tatjana T.Kovš
5
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
6
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
7
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Reede
1
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
2
Vene kirjandus
Ljudmila L.Kjaušene
3
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
4
Kunst
Svetlana S.Atajants
5
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan

6C

Esmaspäev
1
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
4
Ajalugu
Irina I.Elbreht
5
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
Teisipäev
2
Ajalugu
Irina I.Elbreht
3
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
4
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
5
klassijuhataja tund
Irina I.Ivahnenko
6
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
7
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Kolmapäev
3
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
5
Ühiskonnaõpetus
Jelena J.Semendjaeva
6
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
Neljapäev
1
Inimeseõpetus
Irina I.Suškevitš
2
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
3
Kunst
Svetlana S.Atajants
4
Vene keel
Svetlana S.Javorskaja
Reede
1
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
2
Vene kirjandus
Svetlana S.Javorskaja
4
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko

6EL

Esmaspäev
1
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
2
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
3
Matemaatika
Pavel P.Titov
Teisipäev
2
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
3
Matemaatika
Pavel P.Titov
4
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
6
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
7
Teatriring
Inge I.Veiner
Kolmapäev
1
Inimeseõpetus
Jelena J.Semendjaeva
Ühiskonnaõpetus
Jelena J.Semendjaeva
2
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
3
Matemaatika
Pavel P.Titov
4
Logopeed
Ljubov L.Halling
5
Tööõpetus
Inge I.Veiner
6
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
7
Teatriring
Inge I.Veiner
Neljapäev
2
Loodusõpetus
Inge I.Veiner
3
Matemaatika
Pavel P.Titov
4
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
5
Psühholoogia
Galina G.Popovitš
6
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
Reede
2
Tööõpetus
Inge I.Veiner
3
Kehaline kasvatus
Inge I.Veiner
4
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
5
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
6
Kunst
Inge I.Veiner

6ER

Esmaspäev
1
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
4
Psühholoogia
Galina G.Popovitš
5
Logopeed
Ljubov L.Halling
Kolmapäev
2
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
4
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
6
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Neljapäev
5
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
Reede
5
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva

6i

Teisipäev
5
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
6
Matemaatika
Marina M.Skopitš
Kolmapäev
2
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
3
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
4
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
Reede
4
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
5
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
6
Ajalugu
Irina I.Elbreht

7A

Esmaspäev
1
Eesti kirjandus
M.Saareots
2
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
3
Ajalugu
A.Ollerma
4
Inglise keel
R.Faizova
5
Eesti keel
M.Saareots
Teisipäev
1
Eesti keel
M.Saareots
2
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
3
Kunst
Kristina K.Jakimenko
4
Kunst
Kristina K.Jakimenko
5
klassijuhataja tund
Darja D.Selivanova
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
7
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Kolmapäev
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Eesti kirjandus
M.Saareots
3
Geograafia
J.Kriis
4
Loodusõpetus
Pavel P.Titov
5
Inglise keel
R.Faizova
6
Inimeseõpetus
J.Saealle
Neljapäev
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Inglise keel
R.Faizova
3
Bioloogia
Nadežda N.Minajeva
4
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
5
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
6
Ajalugu
A.Ollerma
Reede
1
Vene keel
Natalja N.Matvejeva
2
Vene kirjandus
Natalja N.Matvejeva
3
Muusika
Darja D.Selivanova
4
Loodusõpetus
Pavel P.Titov
5
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
6
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
7
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei

7B

Esmaspäev
1
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
2
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
3
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
4
Loodusõpetus
Pavel P.Titov
5
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
6
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Teisipäev
1
Kunst
Svetlana S.Atajants
2
Kunst
Svetlana S.Atajants
3
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
4
Geograafia
Irina I.Ivahnenko
5
klassijuhataja tund
Elena E.Raylyan
6
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
Kolmapäev
1
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
2
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
3
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
4
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
5
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
6
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
Neljapäev
1
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
2
Inglise keel
Viktoriia V.Kotšergina
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
3
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
4
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
5
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
6
Loodusõpetus
Pavel P.Titov
7
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Reede
1
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
2
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
3
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
E.Serysheva
4
Inimeseõpetus
M.Povshenko
5
Bioloogia
Margarita M.Ljutkina
6
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja

7C

Esmaspäev
1
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
4
Bioloogia
Margarita M.Ljutkina
5
Loodusõpetus
Pavel P.Titov
6
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
Teisipäev
1
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
2
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
4
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
5
klassijuhataja tund
Ljubov L.Bilovitskaja
6
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
Kolmapäev
1
Geograafia
Irina I.Ivahnenko
3
Muusika
Tatjana T.Kovš
4
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
Neljapäev
4
Kunst
Svetlana S.Atajants
5
Kunst
Svetlana S.Atajants
6
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
Reede
1
Inimeseõpetus
M.Povshenko
4
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
5
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
6
Loodusõpetus
Pavel P.Titov

7EL

Esmaspäev
2
Kunst
Elena J.Kesküla
3
Psühholoogia
Ljubov L.Halling
4
Matemaatika
Elena J.Kesküla
5
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Teisipäev
2
Tööõpetus
Elena J.Kesküla
3
Matemaatika
Elena J.Kesküla
4
Vene kirjandus
Ljudmila L.Kjaušene
6
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
Kolmapäev
2
Matemaatika
Elena J.Kesküla
3
Loodusõpetus
Elena J.Kesküla
4
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
5
Kehaline kasvatus
Elena J.Kesküla
Neljapäev
2
Tööõpetus
Elena J.Kesküla
3
Inimeseõpetus
Jelena J.Semendjaeva
4
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
5
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
Reede
2
Logopeed
Ljubov L.Halling
3
Loodusõpetus
Elena J.Kesküla
4