1K

Esmaspäev
1
Hommikuring
U.Nei
2
Eesti keel
M.Saareots
abiõpetaja
U.Nei
3
Matemaatika
M.Saareots
4
Käeline tegevus
M.Saareots
5
abiõpetaja
U.Nei
6
Pikapäevarühm
M.Saareots
Teisipäev
1
abiõpetaja
R.Posti
Muusika
Darja D.Selivanova
2
abiõpetaja
R.Posti
Eesti keel
M.Saareots
3
Matemaatika
M.Saareots
4
Kehaline kasvatus
M.Saareots
5
klassijuhataja tund
M.Saareots
6
Käeline tegevus
M.Saareots
7
Pikapäevarühm
U.Nei
Kolmapäev
1
Hommikuring
M.Saareots
2
Muusika
Darja D.Selivanova
3
Eesti keel
M.Saareots
4
Loodusõpetus
M.Saareots
abiõpetaja
Viktoria V.Pogorelova
5
Matemaatika
M.Saareots
6
Pikapäevarühm
U.Nei
Neljapäev
1
Hommikuring
M.Saareots
2
Eesti keel
M.Saareots
3
Eesti keel
M.Saareots
4
Kehaline kasvatus
M.Saareots
5
Kehaline kasvatus
M.Saareots
6
Pikapäevarühm
M.Saareots
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Reede
1
Hommikuring
M.Saareots
2
Eesti keel
M.Saareots
3
Matemaatika
M.Saareots
4
Käeline tegevus
M.Saareots
5
abiõpetaja
A.Risti
Käeline tegevus
M.Saareots
6
abiõpetaja
A.Risti