2D

Esmaspäev
1
Muusika
Tatjana T.Kovš
2
Eesti keel teise keelena
A.Pikson
3
Inimeseõpetus
U.Nei
4
Matemaatika
L.Lebedeva
5
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
6
Logopeed
Elena E.Yushinskaja
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Teisipäev
1
Kunst
Irina I.Suškevitš
2
Loodusõpetus
Irina I.Suškevitš
3
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
4
Matemaatika
L.Lebedeva
5
klassijuhataja tund
A.Pikson
6
Eesti keel teise keelena
A.Pikson
Kolmapäev
1
Kunst
Irina I.Suškevitš
2
Vene keele õpiabi
Ljudmila L.Borissova
Vene keel
L.Lebedeva
3
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Irina I.Suškevitš
4
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
Kehaline kasvatus
Irina I.Suškevitš
5
Matemaatika
L.Lebedeva
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Neljapäev
1
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
2
Kehaline kasvatus
A.Aleksejev
3
Inglise keele ring
Tatjana S.Ermakova
4
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
5
Vene keele õpiabi
Ljudmila L.Borissova
Vene keel
L.Lebedeva
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Reede
1
Vene kirjandus
Marina M.Skopitš
2
Eesti keel teise keelena
A.Pikson
3
Muusika
Tatjana T.Kovš
4
Vene keele õpiabi
Ljudmila L.Borissova
Vene keel
L.Lebedeva
5
Tööõpetus
Irina I.Lelkova
6
Pikapäevarühm
L.Lebedeva
Logopeed
Elena E.Yushinskaja