4A

Esmaspäev
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
3
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
4
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
5
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
6
Lastekoor
Darja D.Selivanova
Teisipäev
1
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
2
Eesti keel
Silja S.Risti
3
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
4
Vene keel
Anžela A.Dmitrieva
5
Inglise keel
R.Faizova
6
klassijuhataja tund
Silja S.Risti
Kolmapäev
1
Kehaline kasvatus
Anu A.Sikka
2
Inglise keel
R.Faizova
3
Muusika
Darja D.Selivanova
4
Eesti keel
Silja S.Risti
5
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
6
Loodusõpetus
Nadežda N.Minajeva
Neljapäev
1
Vene kirjandus
Anžela A.Dmitrieva
2
Eesti keel
Silja S.Risti
3
Kunst
Silja S.Risti
4
Tööõpetus
Silja S.Risti
6
Pikapäevarühm
Silja S.Risti
Reede
1
Inglise keel
R.Faizova
2
Muusika
Darja D.Selivanova
3
Eesti keel
Silja S.Risti
4
Matemaatika
Julia J.Nikiforova
5
Eesti keel
Silja S.Risti